Citeşte capitolul „The Inspiration of the Prophetic Writers” din Selected Messages, vol 1, de Ellen G. White.

„Şi totuşi, acum, când vă trimit o mărturie de avertizare şi de mustrare, mulţi dintre voi declară că ea este numai părerea sorei White. Voi aţi insultat astfel pe Duhul lui Dumnezeu. Ştiţi cum S-a manifestat Domnul prin Spiritul Profeţiei. Trecutul, prezentul şi viitorul mi-au trecut pe dinainte. Mi-au fost arătate feţe pe care nu le-am văzut niciodată şi abia după ani de zile am ştiut unde le-am văzut. Am fost trezită din somnul meu, având un viu simţământ al subiectelor prezentate minţii mele mai înainte; şi, la miezul nopţii, am scris scrisori care au traversat continentul şi, într-un moment de criză, au salvat cauza lui Dumnezeu de la un mare dezastru. Aceasta a fost lucrarea mea timp de mulţi ani de zile. O putere mi-a poruncit să mustru şi să condamn greşeli la care nu m-am gândit. Este oare această lucrare, din ultimii treizeci şi şase de ani, de sus sau din abis? În aceste scrisori pe care le-am scris, în mărturiile pe care le aduc, îţi prezint ceea ce Domnul mi-a prezentat. Nu scriu nici un singur paragraf pe hârtie care să exprime numai ideile mele. Ele sunt ceea ce Dumnezeu mi-a prezentat în viziune – razele cele preţioase de lumină, strălucind de la tronul lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Selected Messages, vol. 1, pag. 27

Întrebări pentru discuţie:

– Citiţi, în cadrul grupei, răspunsurile date la întrebarea finală a Studiului de duminică şi comparaţi notele referitoare la profeţii la care membrii grupei se raportează cel mai uşor. Care profeţi sunt menţionaţi mai frecvent şi de ce?

– Unii oameni pornesc de la concepţia că unele părţi ale Bibliei sunt mai inspirate decât altele. Deşi este adevărat că unele părţi ale Scripturii pot fi mai relevante pentru noi, decât altele, faptul acesta se deosebeşte radical de ideea că ele ar fi mai inspirate decât celelalte. Care este marele pericol în a adopta o astfel de poziţie? Cine decide care părţi sunt mai inspirate decât altele? Ce criterii poate folosi cineva pentru a face o astfel de discriminare? De unde poate avea cineva autoritatea de a lua o astfel de decizie?

– Gândeşte-te la viaţa şi la învăţăturile lui Ellen White, în timpul lungilor ei ani de slujire. În ciuda numeroaselor informaţii false cu privire la ea şi la lucrarea ei şi în ciuda frecvenţei cu care scrierile ei au fost şi sunt folosite în mod abuziv, ce dovezi importante şi ce motive avem pentru a crede în autenticitatea darului ei profetic?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO