Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Is. 8,20; Ier. 18,6-10; Iona 3 şi 4; Mat. 7,20; Gal. 2,11-14.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Nu dispreţuiţi prorociile. Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.” (1 Tesaloniceni 5,20.21)

Punctul fundamental de credinţă numărul 18 afirmă: „Între darurile Duhului Sfânt se află şi profeţia. Acest dar este un semn de identificare a bisericii rămăşiţei şi a fost manifestat în lucrarea lui Ellen White. Scrierile acestui sol al lui Dumnezeu sunt un izvor continuu al adevărului, învestit cu autoritate, aducând bisericii încurajare, călăuzire, instruire şi mustrare. Ele declară în mod clar că Biblia este etalonul după care trebuie să fie verificate orice învăţătură şi orice experienţă.” – Adventiştii de ziua a şaptea cred…, Casa de Editură Cuvântul Evangheliei, Bucureşti, 1993, pag. 330. (Vezi Ioel 2,28.29; Fapte 2,14-21; Evr. 1,1-3; Apoc. 12,17; 19,10.)

Cu toate că Ellen White nu a folosit niciodată în dreptul său titlul de profetesă, biserica a recunoscut-o ca atare. În anul 1905, ea scria: „Alţii m-au numit profetesă, dar eu nu mi-am asumat niciodată acest titlu. Nu am simţit că era datoria mea să mă desemnez singură astfel”. – Ellen G. White, Selected Messages, vol. 1, pag. 36. În această săptămână, vom cerceta mai îndeaproape darul său profetic.

O privire asupra studiului

Cum a comunicat Dumnezeu cu profeţii Săi? Care sunt testele biblice după care putem testa un profet? Ce este profeţia condiţionată? Sunt profeţii infailibili? De ce credem noi că viziunile şi visele profetice ale lui Ellen G. White au fost de la Dumnezeu?

Pentru studiul Bibliei la rând: Exod 39 – Levitic 16

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO