„Putem să nu înălţăm crucea lui Hristos? Îngerii Îi aduc lui Hristos onoare şi slavă, întrucât nici măcar ei nu sunt în siguranţă, decât dacă privesc spre suferinţele Fiului lui Dumnezeu. Prin biruinţa crucii, îngerii cereşti sunt feriţi de apostazie. Fără ea, ei nu ar fi asiguraţi împotriva răului mai mult decât au fost înainte de căderea lui Satana. Îngerii, în desăvârşirea lor, au dat greş în ceruri. Omul, în desăvârşirea lui, a dat greş în Eden, paradisul fericirii. Toţi cei care doresc să fie în siguranţă pe pământ sau în ceruri trebuie să privească la Mielul lui Dumnezeu. Planul Mântuirii, prin faptul că dovedeşte dreptatea şi dragostea lui Dumnezeu, constituie o protecţie faţă de cădere pentru lumile necăzute şi, în acelaşi timp, pentru cei care vor fi răscumpăraţi prin sângele Mielului. Singura noastră speranţă este încrederea desăvârşită în sângele Celui care poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. Moartea lui Hristos pe crucea de pe calvar este singura noastră speranţă în lumea aceasta şi va fi subiectul nostru de studiu în lumea viitoare. O, noi nu pricepem valoarea ispăşirii! Dacă am pricepe-o, am vorbi mai mult despre ea!” – Ellen G. White, Signs of the Times, 30 decembrie 1889

Întrebări pentru discuţie

• Meditează la afirmaţia lui Ellen White că nici îngerii nu sunt în siguranţă decât dacă privesc la cruce. Ce înseamnă aceasta? Ce ne spune aceasta despre locul pe care trebuie să-l ocupe crucea în viaţa noastră şi în umblarea noastră cu Domnul?

• Gândeşte-te la tot ce ne oferă Dumnezeu. Cum poţi să înveţi să te desprinzi de lucrurile din lumea aceasta, care ar putea să te determine să-ţi pierzi speranţa în viaţa nouă în Împărăţia veşnică a lui Dumnezeu?

Rezumat: Ziua Ispăşirii arăta spre sfârşitul lucrării de mântuire a lui Hristos. Ea va avea ca rezultat curăţirea universului de păcat şi de rău. Această lucrare începe cu reabilitarea poporului lui Dumnezeu şi cu retragerea lui din prezenţa păcatului şi a lui Satana. Impactul cosmic al problemei păcatului va fi tratat la judecata din timpul mileniului care va avea ca rezultat nimicirea forţelor răului. După aceea, între Dumnezeu şi familia cerească va exista o unire permanentă, posibilă numai prin moartea ispăşitoare a lui Hristos. Dragostea lui Dumnezeu va triumfa.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO