Oricât am încerca să ne imaginăm viaţa pe care o vom avea pe Noul Pământ, deocamdată, cunoscând numai lumea aceasta a păcatului şi a morţii, nu reuşim să pricepem cum va fi.

6. Citeşte 1 Corinteni 13,9-13. Ce ne spune Pavel aici?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

„Să locuim pentru totdeauna în acest cămin al celor fericiţi, să purtăm în sufletul, trupul şi duhul nostru, nu urmele întunecate ale păcatului şi blestemului, ci asemănarea desăvârşită cu Creatorul nostru şi, de-a lungul veacurilor nesfârşite, să creştem în înţelepciune, în cunoştinţă şi sfinţire, explorând mereu noi domenii ale gândirii, descoperind mereu noi minuni şi noi culmi de slavă, crescând mereu în capacitatea de a cunoaşte, de a ne bucura şi de a iubi şi fiind mereu conştienţi că ne aşteaptă încă mai multă bucurie şi dragoste şi înţelepciune infinită – acesta este scopul spre care arată speranţa creştină.” – Ellen G. White, Healthful Living [O viaţă sănătoasă], pag. 299. Aşteptăm cu nerăbdare clipa în care „fiecare facultate a minţii va fi dezvoltată şi fiecare capacitate va fi mărită. Acumularea de cunoştinţe nu va mai obosi mintea şi nu va mai secătui puterile. Acolo, cele mai măreţe planuri vor fi duse până la capăt, cele mai înalte aspiraţii vor fi împlinite, cele mai nobile ambiţii vor fi realizate şi încă vor mai apărea noi culmi de urcat, noi minuni de admirat, noi adevăruri de înţeles, noi ţinte care să solicite puterile minţii, ale sufletului şi ale trupului.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, pag. 677

Aceasta este speranţa pe care o vor vedea împlinită cei mântuiţi, care vor călători „de la o lume la alta”, ocupându-şi o mare parte a timpului cu „cercetarea tainelor răscumpărării. Şi, în toată întinderea veşniciei, subiectul acesta se va dezvălui neîncetat înaintea minţii lor.” – Comentariile Ellen G. White, în Comentariul Biblic AZŞ, vol. 7, pag. 990. Nimic nu le va produce celor răscumpăraţi o bucurie mai mare decât cercetarea tainelor mântuirii lor, a semnificaţiei crucii lui Hristos. Tema glorioasă a ispăşirii ne va stimula neîncetat capacităţile intelectuale şi spirituale cele mai profunde, pe măsură ce ne vom strădui să obţinem o cunoaştere mai mare a dragostei lui Dumnezeu, aşa cum a fost ea descoperită la cruce.

Cât timp îţi iei să meditezi la cruce? La ce activitate inutilă poţi renunţa, ca să-ţi iei timp să contempli ce am primit prin moartea lui Isus pe cruce?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO