Dumnezeu şi mântuirea „Numai când contemplăm marele Plan de Mântuire putem să ne facem o părere corectă despre caracterul lui Dumnezeu. Lucrarea de creaţiune a fost o manifestare a dragostei Sale, însă numai darul lui Dumnezeu de a salva neamul omenesc vinovat şi pierdut descoperă adâncimile infinite ale bunătăţii şi compasiunii divine.” – Ellen G. White, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pag. 739, în original

Iertarea şi dreptatea: „Când studiem caracterul divin în lumina crucii, vedem îndurarea, bunătatea şi iertarea împletite cu nepărtinirea şi dreptatea. Îl vedem în mijlocul tronului pe Cel care poartă pe mâini, pe picioare şi pe coastă semnele suferinţei îndurate ca să-l împace pe om cu Dumnezeu. Vedem un Tată infinit, locuind într-o lumină de neapropiat, şi totuşi primindu-ne la Sine prin meritele Fiului Său. În lumina care vine de la cruce, norul răzbunării, care anunţa numai nenorocire şi deznădejde, ne dezvăluie mesajul lui Dumnezeu: Trăieşte, păcătosule, trăieşte! Voi, suflete credincioase şi pocăite, trăiţi! Eu am plătit preţul de răscumpărare.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, pag. 333, în original

Întrebări pentru discuţie
• Recapitulează ideile principale ale studiului de săptămâna aceasta. Ce alte aspecte ale naturii lui Dumnezeu ai mai descoperit şi ce rol au ele în Planul de Mântuire?
• Cum ne ajută cunoaşterea sfi nţeniei lui Dumnezeu să înţelegem ce înseamnă să fi m sfi nţi?
• Unii oameni nu pot împăca puterea lui Dumnezeu de a cunoaşte viitorul cu capacitatea noastră de a alege liber. Cât de liberi suntem noi să alegem ce dorim, dacă Dumnezeu ştia mai dinainte ce anume vom alege? Discutaţi.

Rezumat: Dumnezeul care este El Însuşi viaţa, este singurul care poate să ne redea viaţa. El ne iubeşte nu pentru că am făcut ceva ca să primim această dragoste, ci pentru că El este dragoste prin natura Sa şi ne iubeşte în continuare, în ciuda păcatului nostru. De asemenea, El vrea să ne re-creeze şi poate să facă acest lucru, fiindcă El este Creatorul. Dat fiind că este sfânt, Dumnezeu nu poate tolera păcatul în prezenţa Sa, El poate să ne sfinţească prin Hristos. Cunoaşterea Sa atotcuprinzătoare ne dezvăluie că păcatul nu este un fenomen neaşteptat, ci a fost prevăzut şi a fost pregătită o soluţie pentru el.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO