8. Ce ne spun textele următoare despre cât cunoaşte Dumnezeu? Ps. 139,1-4.15.16; Is. 46,10; Mat. 10,30.
_________________________________________________________________________________

Dumnezeu este atotştiutor, adică El „cunoaşte toate lucrurile” (1 Ioan 3,20). Nimic nu este ascuns de El. „Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor” Săi (Evr. 4,13). Toate sferele creaţiunii Sale sunt pline de prezenţa Sa şi, prin urmare, El ştie tot ce se întâmplă (Ps. 139,7-10). El ne cunoaşte în întregime şi în detaliu. Numai Dumnezeu poate fi întru totul obiectiv, pentru că numai El cunoaşte toate lucrurile şi din toate punctele de vedere.

Dumnezeu nu numai că ştie tot ce se întâmplă acum, ci El ştie şi ce va fi în viitor (Is. 46,10; Mat. 26,34.74.75). Viitorul nu este o taină pentru El, la fel cum nici trecutul şi nici prezentul nu Îi sunt necunoscute.

9. Ce ne spune 1 Petru 1,19.20 despre faptul că Dumnezeu, în preştiinţa Sa, ştia de apariţia păcatului?
_________________________________________________________________________________

Atotcunoaşterea lui Dumnezeu are o mare însemnătate pentru doctrina ispăşirii. Întrucât Dumnezeu ştie totul, apariţia păcatului nu L-a luat prin surprindere. Dumnezeu cunoaşte foarte bine fiecare fiinţă pe care a creat-o şi a ştiut dinainte despre căderea heruvimului Său. De aceea, El a alcătuit un plan prin care să rezolve problema păcatului, chiar mai înainte ca acesta să apară printre fiinţele omeneşti: „Unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult” (Rom. 5,20). Prin urmare, hotărârea lui Dumnezeu de a ne mântui a fost tăinuită în veşnicie şi a fost descoperită prin Hristos. Aceasta este taina „care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri” (Rom. 16,25), ascunsă „din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile” (Efes. 3,9). Înainte să creeze toate lucrurile, Dumnezeu a prevăzut apariţia păcatului şi a luat hotărârea de a-l birui, nu de a fugi de el cu frică. Din perspectiva divină, Hristos este Mielul care a fost junghiat de la întemeierea lumii (Apoc. 13,8).

Dumnezeu ştie totul despre tine, chiar şi lucrurile pe care alţii nici măcar nu pot să le bănuiască. În ciuda acestui lucru, El te iubeşte. În consecinţă, cum ar trebui să-i tratăm şi noi pe ceilalţi, deşi le cunoaştem defectele?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO