Criza cosmică – întreruperea ordinii stabilite de Dumnezeu

Pentru studiul de săptămâna aceasta, citeşte: Gen. 3,4.5; Ezech. 28,14-17; Is. 14,13.14; Iov 1,8-11; Apoc. 12,7-9.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „El [Hristos] este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El.” (Col. 1,17)

Gândul central: Studiul prezintă motivele căderii lui Satana şi modul în care a adus el păcatul pe pământ.

Pentru Lucifer nu a fost de ajuns tot ce avea şi nici poziţia înaltă pe care o deţinea. El şi-a dorit mai mult. În acest fel a început „taina fărădelegii” (2 Tes. 2,7); aşa a apărut păcatul în univers.

Apariţia răului în această fiinţă desăvârşită va rămâne o taină, pentru că nu a avut nicio motivaţie. Dacă ar putea exista o explicaţie pentru pă cat, aceasta ar justifica apariţia lui. Răul a început cu primul pas mic pe care l-a făcut Lucifer când a nutrit un anume sentiment şi o anume do rinţă. Sentimentele contradictorii ale lui Lucifer împreună cu faptul că a abuzat de libertatea primită de la Dumnezeu au avut ca rezultat un conflict la nivel cosmic, o răzvrătire totală împotriva lui Dumnezeu, datorită că reia suferinţa şi moartea şi-au pus amprenta asupra a nenumărate fiinţe. Astăzi, fiecare dintre noi simte în mod direct consecinţele acestui conflict.

Dar să nu disperăm. După cum vom vedea în studiile următoare, Hristos a venit să ofere o soluţie dreaptă şi corectă la problemele care au provocat această criză cosmică.

Pentru studiul Bibliei la rând: Matei 1 – 20

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO