Citeşte Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, capitolul 37 – „Cei dintâi evanghelişti”.

„Inimile oamenilor nu sunt mai blânde astăzi decât atunci când a fost Hristos pe pământ. Ei vor face tot ce le stă în putere spre a-l ajuta pe marele adversar să le facă viaţa grea slujitorilor lui Hristos, întocmai cum a făcut poporul cu Hristos, când a fost pe pământ. Ei vor ucide cu limba ponegririi şi a minciunii. Vor critica şi vor întoarce împotriva servilor lui Dumnezeu tocmai eforturile pe care El îi conduce să le facă. Cu presupunerile lor rele, ei vor vedea înşelăciune şi necinste acolo unde totul este în regulă şi unde există integritate perfectă. Ei prezintă motive egoiste spre a-i învinui pe servii lui Dumnezeu, în timp ce El Însuşi îi conduce, iar ei şi-ar da chiar şi viaţa, dacă Dumnezeu ar cere-o, pentru a face să înainteze astfel cauza Lui.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 4, pag. 234
Întrebări pentru discuţie
– Prin ce se deosebeşte câmpul nostru misionar de astăzi de cel în care i-a trimis Domnul Isus pe ucenici? Care sunt asemănările?
– Discutaţi, în cadrul grupei, ce înseamnă să trăim „chiar acum” în Împărăţia cerurilor. Dacă cineva ne priveşte pe toţi, sub aspect colectiv, ce poate să vadă diferit de ceea ce vede la oricare altă organizaţie
voluntară care lucrează împreună pentru o cauză comună?
– Cât de implicat eşti, la nivel personal, şi cât de implicaţi sunteţi ca biserică, în lucrarea de evanghelizare? Cum acţionezi pentru a alina suferinţa celor din jurul tău? Cum s-ar putea implica mai bine biserica locală în acest domeniu? De ce acest aspect al lucrării noastre este atât de important, chiar esenţial? De ce, totuşi, slujirea nevoilor celor din jur nu este suficientă? Ce se întâmplă atunci când accentuăm predicarea şi ignorăm dimensiunea socială a Evangheliei?
Rezumat: Cel mai mare Învăţător pe care L-a văzut lumea vreodată Şi-a luat timp să le dea instrucţiuni speciale ucenicilor Săi, înainte de a-i trimite în câmpul misionar. Principiile subliniate de El atunci sunt mereu valabile, iar noi, astăzi, nu trebuie să le ignorăm.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO