Mare parte din cuvântarea adresată de Domnul Isus ucenicilor este dedicată sfaturilor legate de modul în care să trateze problemele cu care aveau să se confrunte. Solia lor, cu toate că era despre dragoste şi despre o viaţă neprihănită, în anumite locuri avea să întâmpine împotrivire. De fapt, Domnul Isus le-a spus să fie pregătiţi pentru persecuţie.
8. Citeşte Matei 10,22 şi Evrei 10,35.36. Care este mesajul central pentru noi, în aceste texte?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Domnul Isus Se referă aici la răbdarea de care au nevoie cei persecutaţi.

9. Ce spune şi apostolul Pavel despre răbdare? Dar apostolul Iacov? Romani 5,3.4; Iacov 1,3
________________________________________________________________________________

10. În ce fel îţi este credinţa încercată atunci când treci prin momente dificile? Cum îţi poţi întări viaţa spirituală, astfel încât, în astfel de momente, să creşti în credinţă şi în răbdare?

Domnul Isus le spune ucenicilor că nu trebuie să se teamă de greutăţile prin care trec şi de împotrivirile cu care se confruntă. Vor fi duşi să dea mărturie înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor.„Dar, când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijoraţi, gândindu-vă cum sau ce veţi spune; căci, ce veţi avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela”, spune El (Matei 10,19), făgăduindu-le că Dumnezeu avea să vorbească prin ei şi să le dea cuvintele pe care să le rostească. Cartea Faptele apostolilor ne dă o mulţime de exemple în ceea ce priveşte lucrurile despre care îi avertizase Domnul Isus. Petru, Pavel şi mulţi alţii au fost duşi adesea înaintea autorităţilor, ca să dea socoteală de faptele lor. De fiecare dată, ei au vorbit plini de curaj despre credinţa lor. Mântuitorul îi asigură pe ucenici că Dumnezeu Se îngrijeşte chiar şi de vrăbii şi că a numărat „până şi perii din cap… Deci, să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii” (Matei 10,30.31).
Citeşte Matei 10,38.39. Ce ne promite Domnul Isus aici? Ce nu ne promite? Ce mângâiere găseşti pentru tine, personal, în aceste cuvinte?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO