Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Ioan 1,14; Ioan 3; Ioan 4; 9,1-7; Efeseni 4,32; 1 Ioan 2,12.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite, ca nişte oi care n-au păstor.” (Matei 9,36)

Gândul central al studiului: Domnul Isus a slujit întotdeauna nevoilor oamenilor. Ce putem învăţa din exemplul Său, ca să facem şi noi la fel?

Pe piedestalul Statuii Libertăţii sunt scrise următoarele versuri din poemul „The New Colossus”, de Emma Lazarus: „Dă-mi gloatele tale trudite, sărmane şi îngrămădite, care tânjesc să respire libere”.  Cuvintele acestea sunt parcă un ecou al lucrării Domnului Isus, care a spus: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre” (Matei 11,28.29). Compasiunea a motivat fiecare aspect al lucrării Domnului Hristos. El a slujit tuturor categoriilor de oameni, indiferent de clasa socială, de sex sau de naţionalitate. Prin viaţa Lui şi, mai ales, prin moartea Lui pe cruce, prin care a plătit preţul pentru păcatele noastre, a demonstrat ce înseamnă dragostea necondiţionată şi iertarea. În această săptămână, vom urmări mai atent cum a slujit Domnul Isus, astfel încât să învăţăm cum putem să slujim şi noi.
Pentru studiul Bibliei la rând: Isaia 38 – 62

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO