„În felul acesta, apostolul [Pavel] şi-a diversificat metodele de lucru, adaptând solia la circumstanţele în care se afla.” – Ellen G. White, Slujitorii Evangheliei, pag. 118 „Sunt unii care nu vor fi convinşi de niciun fel de prezentare a adevărului. Cu toate acestea, lucrătorul lui Dumnezeu trebuie să caute cu atenţie cea mai bună metodă, astfel încât să nu stârnească prejudecăţi sau să trezească în ascultătorii săi un spirit de împotrivire.” – Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, 25 noiembrie 1890

„Ei [lucrătorii lui Dumnezeu] nu trebuie să fie oamenii unei singure idei, înguşti la minte, cu o manieră de lucru stereotipă, incapabili să înţeleagă că metoda lor de a apăra adevărul trebuie să fie diferită, în funcţie de categoria de oameni în mijlocul cărora lucrează şi în funcţie de situaţiile în care se află.” – Ellen G. White, Slujitorii Evangheliei, pag. 119

„Printr-o bunătate plină de voioşie şi de răbdare şi prin amabilitate creştină, el a cucerit inimile oamenilor, le-a redus la tăcere prejudecăţile şi s-a străduit să-i înveţe adevărul fără să le stârnească împotrivirea. A făcut toate acestea pentru că-i iubea pe oameni şi dorea să-i aducă la Hristos, ca să poată fi mântuiţi.” – Ellen G. White, Sketches From the Life of Paul, pag. 162

Întrebări pentru discuţie

– Cum i-ai putea explica unui student ateu, în modul cel mai eficient, ce credem noi, adventiştii? Dar unei persoane de altă religie sau cuiva care crede ce spune Biblia, dar nu ce spune un adventist? Şi unui fost adventist sau cuiva care pare total indiferent faţă de tot ce ţine de credinţă sau de Dumnezeu?

– Indiferent cât de diferite ar fi metodele noastre, care sunt câteva dintre elementele comune care trebuie să fie întotdeauna prezente atunci când dăm mărturie înaintea altora? Cu alte cuvinte, ce trebuie să se afle întotdeauna în centrul mărturisirii noastre, indiferent de circumstanţe?

– Cât de preocupată de misiune este biserica ta locală? Ce poţi face pentru a-ţi ajuta biserica să se implice mai mult în lucrarea misionară?

Rezumat: Comunicarea nu se realizează dacă ascultătorul nu înţelege ce se spune. Pavel ne oferă numeroase exemple referitoare la faptul că, în activitatea noastră misionară, trebuie să traducem Vestea cea Bună în termeni pe care oamenii să-i poată înţelege.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO