Ioan Botezătorul – cel care a pregătit calea lui Mesia

Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Matei 14,1-12; Luca 1; Coloseni 2,8; Apocalipsa 14,6-12.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el.” (Matei 11,11)

Gândul central al studiului: Ioan Botezătorul a primit o chemare specială din partea lui Dumnezeu. Noi, ca biserică, am fost chemaţi într-un mod asemănător. Ce putem învăţa din exemplul lui Ioan?

Adepţii vechii religii mandaeane îl venerau pe Ioan Botezătorul ca fiind ultimul şi cel mai mare dintre profeţi. Astăzi, încă mai există credincioşi mandaeani, majoritatea în Irak şi în Iran. Marea ironie este că, deşi îl venerează pe Ioan, ei cred că Isus Hristos a fost un profet fals – lucru greu de înţeles, din moment ce singurul scop al soliei lui Ioan a fost acela de a pregăti calea lui Isus. Din locul său de lângă Iordan, unde se aşezase, Ioan a predicat solia pocăinţei, a iertării şi a dreptăţii sociale – totul pentru a pregăti poporul pentru venirea lui Mesia. Mari mulţimi de oameni se adunau să-l asculte şi mulţi i-au urmat învăţăturile. De fapt, chiar unii dintre ucenicii Domnului Isus au fost, la început, ucenici ai lui Ioan Botezătorul.
În această săptămână, vom descoperi mai mult cu privire la misiunea omului pe care Domnul Isus Hristos l-a apreciat mai mult decât pe oricare altul. În plus, vom urmări paralela dintre chemarea lui Ioan şi chemarea noastră.
Pentru studiul Bibliei la rând: Proverbe 8 – Eclesiastul 4

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO