Plantarea de biserici – metoda lui Pavel

8. Citeşte Romani 15,18-23. Cum putea Pavel să pretindă că a „răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos” (vers. 19), când, în mod evident, majoritatea populaţiei era încă necreştină? Ce ne spune acest răspuns cu privire la felul în care ar trebui să apreciem reuşita eforturilor făcute?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Pavel a ales să întemeieze comunităţi noi în cetăţile strategice din întreaga regiune. El a ales locuri care erau importante centre comerciale sau administrative, cetăţi situate la intersecţia principalelor drumuri romane sau porturi la mare. În felul acesta, apostolul a ridicat, în întreaga zonă, adevărate faruri strategice, care să răspândească lumina în jur, plănuind ca noile grupuri de credincioşi să ducă Vestea Bună şi în zonele dimprejurulacestor centre. Cu toate că lucrarea lui Pavel se încheia acolo, pentru noii credincioşi, activitatea misionară de-abia începea. În cea de-a doua călătorie misionară, Pavel, cu ajutorul lui Timotei şi al lui Sila, a întemeiat o biserică creştină în Tesalonic, cea mai mare cetate din Macedonia. Aceasta era aşezată la intersecţia a două drumuri romane importante şi era principalul port la mare pentru întreaga regiune. Un grup de credincioşi din această cetate, bine întemeiaţi pe Cuvânt, aveau să asigure un centru din care să se poată întemeia noi biserici pretutindeni în jur. Şi exact aşa s-a şi întâmplat. Pavel spune: „Aţi ajuns o pildă pentru toţi credincioşii din Macedonia şi din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi Cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia şi Ahaia, dar vestea despre credinţa voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni” (1 Tesaloniceni 1,7.8).

Biserica aceasta a fost un model pentru altele. Este interesant că, în limba greacă, ekklesia, cuvântul folosit pentru biserică, nu era un cuvânt specific creştin. El era folosit pentru a face referire la orice adunare de oameni, în diferite împrejurări. Cu toate acestea, ekklesia creştină a fost chemată la o misiune cu totul specială – nu numai de a se închina, ci şi de a transmite celor din jur Vestea Bună pe care o primise.

Biserica nu există doar pentru a-şi hrăni propriii membri. Care este atitudinea ta? Mergi la biserică doar pentru a găsi împlinire pentru nevoile tale sau cu speranţa că vei da chiar mai mult decât primeşti?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO