O privire de ansamblu asupra uceniciei

O privire de ansamblu asupra uceniciei
Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Mat. 4,18-22; 10,24.25¸
Marcu 3,13.14; 8,34.35; Luca 14,25.26.

Sabat după-amiază
Text de memorizat: „Pe când trecea pe lângă marea Galileii, Isus a
văzut doi fraţi: pe Simon, zis Petru, şi pe fratele său Andrei, care aruncau
o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis: ‘Veniţi după Mine,
şi vă voi face pescari de oameni.’ Îndată, ei au lăsat mrejele şi au mers
după El.” (Mat. 4,18.19)

O privire asupra studiului: Ce este ucenicia? Cine este ucenic? Poate
cineva să se ofere voluntar ca ucenic? Care sunt condiţiile uceniciei?
Care este elementul esenţial al uceniciei?

Dwight E. Stevenson povesteşte o întâmplare din timpul conchistadorilor,
întâmplare care ilustrează un aspect important al uceniciei:
„Atunci când a debarcat împreună cu cei cinci sute de conchistadori ai săi
pe ţărmul de est al Mexicului, Cortez a dat foc corăbiilor cu care veniseră”.
– Charles L. Wallis, ed., Speaker’s Illustrations for Special Days (Grand
Rapids, MI : Baker Book House, 1975), pag. 25
Atunci când şi-au văzut incendiat orice mijloc de retragere, acei
războinici au ştiut că îşi dedicaseră viaţa cuceririi Lumii Noi pentru
Spania.
În acelaşi fel, cei care Îl primesc pe Hristos şi se angajează să fie ucenici
ai Săi sunt chemaţi să-şi „incendieze corăbiile”. Nu este cale de retragere.
Nu este drum de întoarcere. Mottoul acestei predări totale faţă de Hristos
trebuie să fie: Întotdeauna înainte, niciodată înapoi!
Pentru studiul Bibliei la rand: Apoc 20, Apoc 21, Apoc 22

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO