Când bunătatea vine în mod natural

 Vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine.

(Ioan 14:30)

Noi suntem în siguranţă atâta timp cât rămânem în neprihănirea desăvârşită a Domnului Hristos. El ne dă victorie asupra răului, dar nu prin înmulţirea cerinţelor, ci prin împărtăşirea gândului şi vieţii Sale – prin împărtăşirea acelei pasiuni faţă de ceea ce este adevărat, sfânt şi înălţător. În felul acesta, ne este imposibil să ne dorim şi să ne bucurăm de căile murdare ale lumii, ale firii pământeşti şi ale Diavolului.

Noi suntem ca un muzician care are un auz muzical foarte fin şi care, atunci când intră într-o sală plină cu muzicieni, distinge imediat notele discordante şi reacţionează la ele. Noi, creştinii, avem nevoie să ne dezvoltăm un simţ spiritual foarte fin. Noi devenim pe atât de invulnerabili la rău pe cât de profundă este viaţa noastră spirituală.

Viaţa creştină nu este o viaţă protejată, izolată. Noi nu trăim într-o mănăstire. Nu avem cum să ne retragem fizic din lume. Noi trăim într-o lume a păcatului, care pătrunde în casele noastre prin intermediul televizorului şi prin intermediul absurdităţilor şi sentimentalismului ieftin din literatura fără valoare. Şi chiar dacă eliminăm televizorul şi refuzăm să citim astfel de cărţi, ispitele şi pericolele nu dispar. însă noi avem în mintea noastră Duhul Sfânt ca un zid de foc şi avem în inima noastră dragostea de neprihănire. Deşi trăim într-o lume a păcatului, noi avem din belşug dragoste pentru Hristos şi pentru neprihănirea Sa.

Noi nu ne expunem păcatului de bunăvoie. Nu ne jucăm cu viaţa noastră spirituală, părăsind lumina şi umblând în întunericul vrăjmaşului. Noi ne păstrăm veşmintele curate. Ne umplem mintea cu adevăr, imaginaţia cu frumos, inimile cu dragoste, mâinile şi timpul cu lucrarea lui Dumnezeu. Noi ne înnoim puterea zilnic, punându-ne încrederea în Domnul.

Sufletul nostru este legat de lucrurile de sus, şi nu de lucrurile de pe pământ. Noi ne desfătăm în Domnul şi în slujirea Lui. Avem privilegiul de a umbla pe „înălţimile pământului”. Aceasta este făgăduinţa Domnului. Dorinţa Sa este să ne umple inima şi mintea cu bunătatea Sa. Să ne punem încrederea în El la fel ca părinţii noştri spirituali care au arătat de atâtea ori câtă putere are neprihănirea Sa asupra oricărei nelegiuiri!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO