Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieste răul prin bine.

(Romani 12:21)

Maturitatea creştină nu este dobândită prin aşa-numita bunătate care nu face altceva decât să ţină stavilă răutăţii. Viaţa creştină nu doar că limitează răutatea, ea o elimină. Eroarea este înfrântă prin adevăr. întunericul este înfrânt prin lumină. Ura este alungată prin dragoste.

Lupta vieţii creştine este o problemă pentru mulţi. Unii încearcă să forţeze voinţa, uitând că ea nu poate fi supusă cu biciul. Nu putem ieşi învingători asupra problemelor şi păcatelor noastre prin luarea lor în vizor. Viaţa lipsită de eşec nu este rodul smulgerii neghinei, ci al îngrijirii corespunzătoare a grâului. Preocuparea chinuitoare faţă de defectele şi păcatele noastre duce cel mai adesea la descurajare.

Din nefericire, mulţi oameni sinceri îşi formează obiceiul de a învârti pe toate părţile lucrurile care sunt dureroase, urâte şi neplăcute. Însă numai în prezenţa Domnului Hristos putem birui răul. Prin puterea dragostei şi a purităţii Sale îmbelşugate facem ca răul să fie imposibil. Eul nu poate înfrânge eul. Ura nu se va transforma niciodată în iubire. Creştinul nu trebuie să se mulţumească cu mai puţin decât Se mulţumeşte Hristos. Omenirea nu poate fi mântuită prin altcineva decât prin singurul Om desăvârşit, Isus Hristos. Păcatul nu poate fi distrus prin impunerea unor reguli. Ideea că nu avem nevoie decât de o nouă regulă bine aplicată este naivă şi amăgitoare. Legea îl poate obliga pe om să plătească taxa pe venit, dar nu îl poate face generos. Legea îl poate forţa pe om să se conformeze regulilor de circulaţie, dar nu îl poate face politicos. Legea îl poate constrânge pe om să se conformeze codului moral, dar nu îl poate face onest. Legea poate ţine stavilă răului, dar nu îl poate face pe om neprihănit.

Nu e de folos să denunţăm cu vehemenţă păcatele şi greşelile oamenilor. Evident că e mai uşor să-i criticăm decât să-i ridicăm iubindu-i şi înţelegându-i. Însă este mult mai bine să aprindem o lumină decât să blestemăm întunericul. Este mult mai înţelept şi mai benefic să privim mereu la Domnul Hristos decât să ne gândim la păcatele altora. Secretul victoriei este să ne luăm privirea de la noi şi de la alţii şi să ne-o îndreptăm spre singura Fiinţă deplin victorioasă şi cea mai iubitoare din câte a locuit printre noi!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO