Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.

(Iacov 5:16)

Rugăciunea este eficientă atunci când cerem să se facă voia lui Dumnezeu în viaţa noastră. Iar voia lui Dumnezeu ne este descoperită în Cuvântul Său. Voia lui Dumnezeu este mântuirea noastră. Noi îl căutăm pe Dumnezeu fiindcă avem nevoie de ajutor din partea unei puteri mai mari decât noi. Ne rugăm deoarece credem că Hristos este împăratul care ne stăpâneşte şi ne conduce viaţa. Căutăm la El scăpare de lucrurile care nu sunt pe placul Său. Ne rugăm fiindcă ştim că, mai presus de toate necazurile şi greutăţile vieţii, avem un Tată ceresc iubitor. Ne rugăm ca să semănăm cu El tot mai mult.

Ce îţi doreşti cel mai mult de la Dumnezeu? O viaţă de biruinţă? Dragoste de Dumnezeu şi de semeni? Noi suntem realizaţi numai atunci când marele scop al lui Dumnezeu se realizează în noi. Te rogi ca planul Său să se împlinească în viaţa ta? Te rogi ca El să te despartă de lucrurile care îţi distrug experienţa creştină? Te rogi să te ia în stăpânire prin Duhul Său?

Tatăl nostru a făgăduit să ne asculte rugăciunile şi să ne răspundă la ele. Vrei să faci din această promisiune tăria şi speranţa ta? Putem găsi în altă parte putere spirituală? Avem acces la o altă putere? Putem găsi în altă parte o iubire care să ne satisfacă nevoia elementară de acceptare, de siguranţă şi de valoare personală? Când suntem împovăraţi de abaterile şi slăbiciunile noastre, există ceva mai sigur şi mai reconfortant decât să venim la Acela care ne poate oferi odihnă, pace, iertare, har şi bucurie?

„Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele” (Ioan 15:5 p.p.). Suntem noi dispuşi să acceptăm poziţia aceasta de mlădiţe prinse de Hristos, adevărata Viţă? Dacă rămânem în această relaţie de dependenţă, Dumnezeu ne va da ceea ce cerem, întrucât vom cere mereu în acord cu voinţa Sa.

Unii creştini reuşesc prin autodisciplină să aibă o viaţă destul de bună. Este uluitor cât de multe lucruri se pot realiza prin simpla exercitare a puterii voinţei! Dar religia lor se aseamănă cu o floare ruptă. Nu are rădăcină. Nu ţine mult. Spre deosebire de aceasta, religia creştină autentică este durabilă, pentru că îşi trage seva din adevărata Viţă.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO