Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.

(Psalmii 119:105)

Cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul care vine de la El. Dumnezeu vorbeşte şi ceea ce spune El este adevărat. El vorbeşte şi lucrul despre care a vorbit se împlineşte. El ne vorbeşte în aşa fel încât să îl înţelegem. Mesajul Său conţine idei privitoare la Persoana Sa şi la voinţa Sa. Cuvântul Său este demn de toată încrederea. Este unul dintre cele mai bune daruri pe care ni le-a oferit.

Să nu renunţăm la încrederea noastră în Cuvântul adevărului de dragul cuvântului nestatornic al consiliilor omeneşti şi al criticilor. Una dintre cele mai vechi şi mai eficiente capcane ale lui Satana este aceea de a ne convinge să aşezăm cuvântul omului mai presus de Cuvântul adevărului. În clipa în care ne pierdem încrederea în acest Cuvânt, ne pierdem şi dorinţa de a asculta de el. Cel rău jubilează când negăm sau punem sub semnul întrebării faptul că Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu. Exact cu această intenţie a venit el la Adam şi Eva.„Oare a zis Dumnezeu?”a întrebat el.

De multe ori ispita de a ne îndoi şi de a contesta Cuvântul lui Dumnezeu vine prin oamenii inteligenţi, capabili, atrăgători, demni de admiraţie şi respect. Privind la ei, suntem tentaţi să înclinăm steagul. Însă cei care înclină steagul, chiar dacă alcătuiesc o biserică, nu mai sunt biserica lui Dumnezeu.

Oamenii de pretutindeni caută adevărul. Mulţi îl caută bâjbâind în întuneric. Martin Luther a căutat cu disperare iertarea păcatelor. Şi când a descoperit Cuvântul lui Dumnezeu şi l-a studiat, lumina divină l-a călăuzit la crucea lui Hristos, a crezut şi a devenit o făptură nouă.

Psalmistul declara:„Trimite lumina şi credincioşiaTa ca să mă călăuzească şi să mă ducă la muntele Tău cel sfânt şi la locaşurile Tale!” (Psalmii 43:3). Este acesta şi strigătul sufletului nostru? Aici este adevărul. Aici sunt calea, adevărul şi viaţa. Cuvântul lui Dumnezeu te va conduce la Hristos, te va păstra în Hristos.

Poţi ezita să te laşi convins de cuvintele oamenilor. Poţi fi sceptic faţă de promisiunile făcute de cei aflaţi în poziţii înalte. Dar alta ar trebui să fie atitudinea faţă de Cuvântul în care Dumnezeu îţi oferă sute de făgăduinţe, îţi descoperă adevărul, dragostea Sa veşnică şi privilegiul de a fi călăuzit de Duhul Sfânt. Hristos a oferit ca garanţie a împlinirii fiecărei făgăduinţe puterea învierii Sale.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO