Tu însă vorbeşte lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă.

(Tit 2:1)

Religia fără convingeri distinctive este o religie fără coloană vertebrală. Reli­gia fără adevărurile Bibliei este o religie fără mântuire. Oamenii vor să le fie atinsă inima, să fie impresionaţi sufleteşte. Dar stârnirea emoţiilor nu este su­ ficientă. Avem nevoie de un adevăr pe care să îl înţelegem clar cu mintea noastră. Tărâmul credinţei nu există izolat de tărâmul cunoaşterii clare a marilor adevăruri din Biblie.

Credinţa implică întreaga noastră fiinţă. Orice apel religios este inutil când nu implică activitatea neîngrădită a minţii. Dacă credinţa noastră nu ar cuprinde şi acest aspect, nu am putea şti dacă experienţa noastră religioasă se bazează pe adevăr sau pe eroare. Credinţa biblică izvorăşte din Cuvântul lui Dumnezeu. Cunoaşterea personală a adevărului lui Dumnezeu şi răspunsul pozi­tiv al inimii şi al minţii sunt întruchipate în credinţa noastră.

Cei care nu sunt dispuşi să pătrundă cu mintea lor învăţăturile Bibliei se mulţumesc cu experimentarea unei anumite emoţii. Şi le este atât de convenabil! Oricine poate avea această experienţă, indiferent de convingerile sale.
Trăim în vremea în care oamenii pier din lipsă de cunoaştere a Cuvântu­ lui lui Dumnezeu şi a adevărului.

Până când nu este împlinită această nevoie, nu poate avea loc o redeşteptare a adevăratei evlavii. Nu studiul atent al Cuvântului lui Dumnezeu reduce religia la păzirea literei Legii, ci, din contră, refuzul de a ne consacra viaţa ascultării de adevăr. Suntem chemaţi să-l iubim pe Dumnezeu cu tot cugetul nostru la fel cum Îl iubim cu toată inima noastră.

Unii creştini nu îşi pun mintea la lucru pentru a înţelege tot adevărul din Scriptură de teamă să nu-şi piardă experienţa religioasă sufletească. Acesta este un semn de îndoială şi de neîncredere serioasă. Dragostea cea mai profundă faţă de Dumnezeu şi faţă de semenii noştri emană dintr-o inimă şi o minte care cunosc adevărul. Cu cât iubim mai mult, cu atât mai profundă şi mai clară devine cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Cuvântului Său.

Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu astăzi în mod real sunt cei care privesc la El cu inimile şi cu minţile larg deschise, care ajung să pricea­ pă tot ce a descoperit El despre Sine şi despre voinţa Sa. Religia sentimentelor şi a închipuirilor este pentru oamenii slabi. Cei care Îl iubesc pe Domnul cu toată inima şi cu tot cugetul au parte de cea mai înaltă împlinire în viaţă.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO