Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi… Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi. (Ioan 8:32,36)

Acum câţiva ani, un student mi-a spus pe un ton dispreţuitor: „Eu nu am min­tea încorsetată ca tine. Eu sunt liber. Tu eşti sclav. Nu poţi face tot ce vrei. Eu însă pot să fac tot ce-mi doreşte inima!” Dar ce este libertatea? În primul rând, putem înţelege libertatea ca fiind opusul impunerii unui anumit mod de a gândi. Cu toţii suntem liberi să ne for­măm propriile idei despre realitatea înconjurătoare şi nu suntem obligaţi să gân­dim la fel. Credinţa creştină nu ne îngrădeşte în această privinţă. Dimpotrivă, ea susţine libertatea de gândire. Creştinul este liber să creadă ce doreşte. În al doilea rând, oamenii aşază libertatea în opoziţie cu autoritatea. Creşti­nismul în schimb le aşază împreună, subliniind importanţa amândurora. Adevărul este că, în toate aspectele vieţii, ne raportăm la o autoritate. Nimeni nu porneşte de la zero când studiază medicina, ştiinţa, mecanica sau alt domeniu. Cu cât sun­tem mai liberi să gândim şi să luăm decizii, cu atât suntem mai dispuşi să ne supu­mem autorităţii. Dumnezeu ne prezintă o autoritate:„Aşa zice Domnul:’ El supune judecăţii şi gândirii noastre argumentele în baza cărora să credem şi ne invită să ne clădim viaţa pe adevărul pe care ni-l descoperă. În al treilea rând, oamenii aşază libertatea în contrast cu responsabilitatea. Aici intervine problema; aici apare împotrivirea omului. Dumnezeu ne oferă liber­tate. Dar El este suveran şi omul este responsabil. Libertatea este posibilă numai prin viaţa trăită în armonie cu El. Există vreo situaţie în care încălcarea unei legi a naturii să ducă la scutirea de răspundere? Este posibil ca apa să nu înece, ca focul să nu ardă şi ca păcatul să nu aducă boală şi moarte? Legile acestea nu se schimbă. Dacă le încălcăm, viaţa noastră este afectată. Omul care nu poate renunţa la păcat nu este liber. Încălcarea Legii lui Dum­ nezeu în numele libertăţii este o minciună şi nu va funcţiona. Nu putem spune: „Voi fi liber, dar nu prin Hristos:’ Dacă am fi putut să ne eliberăm singuri, atunci Fiul lui Dumnezeu nu ar mai fi venit aici, printre noi. Putem fi liberi numai prin adevărul Său.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO