În adevăr, legea Duhului de viaţă În Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii… pentru ca porunca Legii să fie Împlinită În noi, care trăim nu după Îndemnurile firii pământeşti, ci după Îndemnurile Duhului.

(Romani 8:2,4)

Duhul Sfânt ia Legea lui Dumnezeu în serios şi la fel ar trebui să facem şi noi. Creştinul poate asculta de voinţa lui Dumnezeu numai dacă e stăpânit de Spiritul Sfânt. Noi nu avem în noi înşine puterea de a urma poruncile divine.

Domnul Isus nu a afirmat niciodată că omul ar avea o astfel de putere. Omul este falimentar din punct de vedere spiritual şi nu se poate schimba singur.

De aceea avem nevoie de credinţă. Credinţa reprezintă dependenţa totală de Dumnezeu. Prin credinţă, credinciosul Îi permite Duhului Sfânt să lucreze în el şi să îl păstreze într-o relaţie corectă cu Dumnezeu. Duhul nu aduce prin prezenţa Sa o altă lege, ci puterea de a împlini Legea.

Isus a promis că va fi cu noi prin Duhul Sfânt, învăţătorul nostru, călăuza noastră, mijlocitorul nostru, viaţa noastră, puterea noastră spirituală. Prin El, păr­ tăşia cu Domnul şi umblarea constantă cu El devin o realitate. Nimic nu poate lua locul prezenţei lui Hristos prin Duhul Sfânt. Numai prin ea devenim creştini. Numai prin ea reuşim să respingem ispitele Diavolului.

Creştinul ar trebui să se ferească de toate acele manifestări religioase şi in­ terpretări ale Bibliei care atacă sfinţenia codului moral al Celor Zece Porunci şi a voinţei lui Dumnezeu. Nu vreau prin aceasta să diminuez importanţa darului lui Dumnezeu sau să neg mântuirea numai prin har. Dar vreau să insist asupra faptu­ lui că trăirea după îndemnurile Duhului nu repudiază, nu contestă şi nu împuţi­nează cerinţele din Cuvântul Sfânt. Biblia nu are nimic de-a face cu credinţa aceea care nu se ridică la înălţimea integrităţii morale şi a faptelor bune demne de cel care susţine că stă bine cu Dumnezeu. Ascultarea este dovada unei relaţii bune cu Dumnezeu, şi nu metoda prin care devenim buni. Faptele credinţei nu ne câştigă merite înaintea Sa. Duhul Sfânt ne ia în stăpânire întreaga fiinţă: mintea, compor­ tamentul, dorinţele. El ne umple viaţa cu năzuinţele cele mai nobile. Prezenţa Sa ne aduce în armonie cu Dumnezeu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO