Căci dragostea de Dumnezeu stă in păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele.

(1 Ioan 5:3)

Unii consideră că dragostea e tot ce avem nevoie pentru a fi creştini şi că Decalogul nu mai e necesar. Cu toate acestea, textul de astăzi afirmă că dragostea duce la ascultare şi că ascultarea este atitudinea potrivită faţă de Legea divină. Dragostea răscumpărătoare a lui Dumnezeu ne iartă păcatele, dar nu se opreşte aici, ci împlineşte în noi porunca Legii (Romani 8:3,4). Fără dragoste, nu am avea puterea de a asculta. Temele pentru şcoală sunt greu de făcut dacă nu sunt pe măsura capacităţilor elevilor. Taxele guvernamentale devin împovărătoare dacă depăşesc capacitatea de plată a populaţiei.

Dragostea divină nu este un subiect abstract destinat meditaţiei. Ea ne dă putere să facem ceea ce Legea nu ne poate ajuta să facem. Este o forţă vitală mo­tivatoare. Pentru creştinul plin de dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni, păzirea poruncilor devine un lucru uşor. El se desfată în Legea divină. Forţa interi­oară a dragostei este egală cu forţa exterioară exercitată de cerinţele Legii.

În ultimii ani, au fost realizate importante expediţii subacvatice. Omul a re­uşit să coboare la adâncimi la care altădată nu ar fi putut ajunge, deoarece ar fi fost strivit de presiunea apei. Astăzi, ştim cum să echilibrăm şi să egalizăm presiu­nea internă a organismului cu presiunea externă a apei, astfel încât apa să nu ne mai împiedice activitatea la mari adâncimi.

La fel se întâmplă şi în relaţia dintre dragostea divină şi legea divină. Fără puterea interioară a Duhului Sfânt, cerinţele Legii devin o povară imposibil de purtat, care ne condamnă şi ne apasă necontenit. Însă, odată ce primim în viaţa noastră puterea divină, păzim poruncile lui Dumnezeu cu plăcere. Gândurile şi existenţa noastră sunt pline de prezenţa lui Hristos şi ascultăm în mod natural, neforţat. Dacă simţim că cerinţele Scripturii sunt grele pentru noi, înseamnă că viaţa noastră spirituală are nevoie de atenţie, de renaştere, de împuternicire prin Duhul Sfânt.

Ascultarea din dragoste este dovada concretă a relaţiei cu Dumnezeu. Viaţa noastră trebuie să graviteze în jurul Mântuitorului nostru, Isus Hristos, la fel cum Pământul gravitează în jurul Soarelui. Dragostea pentru Dumnezeu ne păstrează pe această traiectorie. El ne poartă de la ură la iubire, de la neascultare la ascultare şi de la moarte la viaţă.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO