Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept Împotriva uneltirilor Diavolului.

(Efeseni 6:11)

Generaţia contemporană ne spune că păcatul, dacă mai este considerat pă­cat, nu este o problemă. Ne dă asigurări că păcatul este un lucru nevino­vat. Viciul, imoralitatea şi tot felul de lucruri rele cutreieră nestingherite pe străzile oraşelor. Definiţia integrităţii a fost ajustată de o mulţime de ori pentru a încuraja inconsecvenţa faţă de adevăr şi faţă de ceea ce e drept. Oamenii îşi iau o sumedenie de libertăţi care le distrug încrederea în standardele morale ale Bibliei, care aduc la tăcere glasul conştiinţei şi care le tocesc sensibilitatea faţă de adevăr.

Satana acţionează mai întâi la nivelul imaginaţiei, apoi la nivelul dorinţelor şi imboldurilor şi, în final, la nivelul voinţei. Când i-a fost descoperit păcatul, Acan a spus: „Am văzut …, le-am poftit şi le-am luat…” Cele zece plăgi au căzut asupra literaturii noastre, muzicii noastre, plăcerilor şi distracţiilor noastre. Au fost revăr­ sate peste casele şi familiile noastre. A făcut vreunul dintre locurile aclamate de distracţie vreo concesie virtuţii şi neprihănirii? Se spune că un sfânt 1-a mustrat odată pe Diavol fiindcă l-a răpit pe un tânăr aflat într-un loc de distracţie dezono­ rant şi că Diavolul i-ar fi răspuns:„L-am găsit pe terenul meu şi l-am luat: ‘Ce fel de soţ sau soţie ne dorim să avem? Ce fel de copii vrem să creştem în familiile noastre? Cum ne protejăm noi familiile? Suntem astăzi asaltaţi de un po­ top de pofte trupeşti, de minciuni care ne ademenesc şi ne îndeamnă la desfrâu. Plăcerea este înfăţişată în chipul cel mai plăcut, mai îndrăzneţ şi mai fascinant posibil.

Mai presus de toate acestea, Domnul Isus Hristos ne oferă din belşug numai ce este adevărat şi frumos. El răstoarnă „izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu’. El ne atrage la Sine cu dragostea şi puritatea Sa. Dragostea veşnică a Tatălui ne constrânge. Să ne supunem astăzi puterii înălţătoare a Duhului Sfânt şi să-l permitem să ne ia mintea în stăpânire!

 „Păcatul este-un monstru aşa de slut, Dar trebuie întâi să-l fi văzut, Apoi familiar ţi se arată, Că vrei îmbrăţişarea lui pe dată.”

Alexander Pope

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO