Căci El ii învăţa ca unul care avea putere, nu cum ii învăţau cărturarii lor.

(Matei 7:29)

Mai întâi este Dumnezeu, şi nu Legea. Mai întâi este Creatorul, şi nu creaţia. Tot ce a fost creat se află sub stăpânirea Domnului Hristos. Întreaga natu­ră se află sub domnia suverană a Celui ce a făcut-o. El a adus la existenţă legea gravitaţiei. În acest mod conduce El lumea noastră şi planetele. El nu Se abate de la ea. Autoritatea lui Hristos este supremă, apoi vine legea şi, în final, libertatea.

Ordinea aceasta se regăseşte şi în lumea morală. Legea morală se află sub autoritatea lui Hristos, Dătătorul ei divin. Principiile morale şi spirituale cuprin­se în Lege pot fi observate în caracterul lui Dumnezeu. Mai întâi de toate vine autoritatea propriului Său caracter. Aceasta constituie ceea ce poartă numele de „adevăr”. Adevărul absolut poate fi cunoscut, fiindcă Dumnezeu 1-a descoperit.

Legea morală arată cum este Dumnezeu, cum trăieşte El şi cum sunt menite făpturile Sale să trăiască. Numai când trăim în armonie cu Legea Sa suntem liberi. Dacă ne situăm în afara adevărului şi autorităţii lui Dumnezeu, suntem înrobiţi.

Legea lui Dumnezeu nu spune:„Poţi să furi sau poţi să nu furi. Nu contează ceea ce faci. Tot ce trebuie să faci este să alegi una dintre aceste variante”. Ea spu­ne: „Să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb” şi aşa mai departe. Ne po­runceşte să credem adevărul şi apoi să ascultăm de el. În caz că refuzăm, urmarea este păcatul, fărădelegea. Nu putem să nu credem şi să nu ascultăm de adevăr, şi totuşi să rămânem liberi faţă de păcat.

Noi trăim aşa cum a intenţionat Dumnezeu nu atunci când facem ce cre­dem noi că este bine, ci atunci când facem cum a poruncit El. Omul stăpânit de Hristos este într-adevăr un om liber. Ce s-ar întâmpla dacă un pilot ar refuza să respecte legile aerodinamicii? Sau dacă ar insista să decoleze oricând pofteşte ori să aterizeze fără să ţină cont de orar şi de regulile stabilite?

Dumnezeu este Pilotul nostru moral şi spiritual. Biblia este harta şi busola noastră. Să nu acţionăm independent, ci să ne lăsăm îndrumaţi de acul fără greş al adevărului. Suntem în siguranţă numai atâta timp cât rămânem sub autoritatea divină. Să nu ne lăsăm în voia capriciilor omeneşti,ci să ne bizuim pe Dumnezeu şi pe Legea Sa!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO