Codul moral: restricție sau binecuvântare?

 Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel: „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!”

(Matei 5:2,3)

Ne-am fi aşteptat ca Domnul Hristos să îi numească fericiţi pe cei care au de toate, pe cei talentaţi şi înzestraţi, pe cei capabili, pe cei atrăgători şi pe cei importaaţi. Noi pe aceştia îi credem fericiţi. Noi spunem despre oameni că sunt fericiţi pentru că au un dar sau o capacitate.Dar Isus spune că fericiţi sunt cei care au tot felul de lipsuri şi care primesc totul de la El.

El ne-a găsit săraci şi ne-a făcut bogaţi. El ne face lumina lumii, fiindcă El este Lumina noastră. Noi nu putem deveni lumină şi adevăr prin propriile puteri, nu ne putem face singuri iubitori, răbdători şi neprihăniţi. Tot El ne face sarea pă­mântului. Nu ne putem face singuri sarea pământului. Noi devenim toate acestea numai prin El şi, în felul acesta, Îi aducem laudă Tatălui nostru ceresc.

Imediat ce primeşte lauda din partea celor care nu au nimic în ei înşişi, Domnul Hristos face pasul următor şi le arată nevoia de a lua Legea divină în se­rios. Dar lucrul acesta pare atât de ilogic. De ce este necesară ascultarea de Lege? Cum ar putea aceasta să ne facă fericiţi? Când recunoaştem că în noi înşine nu suntem nimic şi nu putem face nimic şi când depindem total de El, descoperim singura cale posibilă de a asculta de Legea divină.

Hristos explică acest lucru printr-o serie de contraste între modul în care fariseii înţelegeau şi păzeau Legea şi modul în care trebuie să o păzească un creş­tin.”Aţi auzit că s-a zis celor din vechime …, dar Eu vă spun …” Fariseii erau moti­vaţi de Lege. Creştinii sunt motivaţi de dragostea pentru Hristos.

Isus nu declară nicăieri că urmaşii Săi ar avea capacitatea de a asculta de po­runci. El ştie că nu avem această putere. El anunţă falimentul eforturilor omeneşti de a produce ascultarea cerută de Dumnezeu.
Totuşi, noi suntem fericiţi pentru că El a intrat în viaţa noastră şi ne-a dat putere să începem o viaţă nouă. Prin El, Dumnezeu ne dă totul, inclusiv puterea de a păzi poruncile Sale. Aceasta este fericirea noastră!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO