Chemați să Îl mărturisim pe Hristos

 De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îi voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri.

(Matei 10:32)

Cuvintele acestea rostite de Domnul Hristos anticipau încercările prin care aveau să treacă ucenicii la vremea aceea, dar şi încercările prin care vom tre­ce şi noi în curând. Înainte de revenirea Sa, lumea va fi cuprinsă de confrun­tări teribile şi va fi supusă unui ultim test. Dar soluţia nu este să păstrăm în sufletul nostru ceea ce am aflat. Este necesar ca toţi oamenii să ştie că suntem creştini şi să fim pentru ei o epistolă scrisă de Hristos. Se cere să dovedim că Hristos locuieşte în inimile noastre, prin modul în care ne comportăm zi de zi.

Nu este suficient să facem o declaraţie verbală cu privire la convingerile noastre, ci e nevoie atât de mărturisirea cu gura, cât şi de mărturisirea prin via­ţa zilnică. De aceea, să nu tăcem, să nu ne ascundem şi să nu întoarcem spatele chemării Domnului nostru. Fiindcă acela care nu e gata să-şi dea viaţa ca mărturie pentru El demonstrează că nu Îi aparţine Lui în mod deplin. De altfel, chiar şi tăce­rea este o mărturie, numai că este una negativă.

Să trăim prin urmare ca nişte copii ai lui Dumnezeu, care am fost chemaţi de la întuneric la lumina Sa minunată. Prin tot ceea ce facem şi spunem, să arătăm spre frumuseţea Răscumpărătorului nostru. Mărturisirea noastră să fie dovada locuirii lăuntrice a lui Hristos. Iar mărturisirea noastră va fi naturală şi autentică numai în măsura în care El locuieşte în noi. Simpla mărturisire cu gura, în absenţa abandonării păcatului, fără o experienţă corespunzătoare a inimii, înseamnă ipo­crizie.

Să mărturisim despre Mântuitorul nostru cu spontaneitate, cu bucurie, din toată inima, cu îndrăzneală. Mecanicul să dea mărturie în atelierul său, omul de afaceri, în toate tranzacţiile sale, mama, în relaţia cu membrii familiei ei, medicul, în activitatea sa, muncitorul, în ceea ce este chemat să facă. Indiferent unde ne aflăm, să valorificăm ocaziile de a da mărturie.

Este timpul să mărturisim despre Hristos şi despre adevărul Său. Să lăsăm deoparte micile disensiuni dintre noi, invidia şi dorinţa de a neînălţa pe noi înşine. Să captăm atenţia şi interesul celor din jur. Toată biserica să se transforme într-un mare cor care să Îi cânte laude într-o armonie perfectă Răscumpărătorului nostru!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO