Enoh a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.

(Geneza 5:24)

Enoh a dus o viaţă desăvârşită înaintea lui Dumnezeu şi a fost luat la cer fără să guste moartea, fiind pregătit să stea în compania fiinţelor cereşti. El L-a iubit pe Dumnezeu şi lucrul acesta l-a dovedit prin viaţa sa.

Când primim darul mântuirii oferit prin Hristos, înseamnă că suntem efectiv părtaşi la viaţa şi la dragostea Sa. Ne dedicăm Lui fără rezerve. Avem convinge­rea că El Îşi va duce la bun sfârşit lucrarea Sa în noi. Suntem siguri că dragostea Sa este îndestulătoare. Ştim că suntem păstraţi lângă El prin dragostea Sa şi prin vegherea neîntreruptă a îngerilor. Suntem decişi să nu permitem nimănui să ne despartă de El. Un bun exemplu în acest sens găsim în relaţiile de familie. Soţul şi soţia care se iubesc, părinţi şi copii care se iubesc nu permit niciunui lucru să îi despartă.

Noi nu vedem această relaţie cu Hristos ca pe un sistem de puncte ce pot fi acumulate prin conformarea faţă de reguli şi norme. Dragostea pentru El cu toată inima, cu tot cugetul şi cu toată puterea nu ia forma unor reuşite spirituale sporadice. Când Îl avem pe Hristos în inimă, înseamnă că suntem interesaţi şi pre­ocupaţi de El. Mărturisim despre El, şi nu despre noi înşine sau despre realizările noastre. Când Îl iubim pe El, nu îndreptăm lumina reflectoarelor spre noi înşine. Strădaniile noastre sunt îndreptate spre punerea vieţii în acord cu poruncile. Am devenit una cu Hristos în viaţă şi în scopuri. Îl proslăvim pe El, şi nu pe noi.

Răspunsul nu este să credem că am ajuns la desăvârşire în tot ce ne cere Dumnezeu şi că suntem astfel superiori, numărându-ne printre cei mai religioşi oameni. Hristos este singura noastră desăvârşire şi neprihănire. Noi ne-am ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Ceea ce contează este să umblăm cu Dumnezeu. Aţin­tirea privirii la Isus devine idealul pe care îl urmărim. Tot ce putem face este să-l permitem să ne mântuiască în chip desăvârşit. Iar credinţa şi dragostea ne poartă mereu mai sus, spre acest ideal.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO