Căci Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul este Numele Lui, s,i Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. Câteva clipe te pără­ sisem, dar te voi primi Înapoi cu mare dragoste. Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine.

(Isaia 54:5,7,10)

Dumnezeu Îşi ia un angajament faţă de noi în baza unui legământ de dra­goste. La căsătorie, mirele şi mireasa rostesc unul faţă de altul jurământul de a-și fi credincioşi şi de a se iubi până ce moartea îi va despărţi. În mod asemănător, Dumnezeu Îşi ia un angajament faţă de noi. El promite să ne iubeas­că veşnic şi să nu Îşi încalce niciodată legământul. El ne iubeşte atât de mult, încât ne oferă nu numai o a doua şansă, ci nenumărate şanse. El foloseşte orice ocazie pentru a-Şi manifesta dragostea şi harul faţă de noi.

Uneori ni se pare că păcatul ne separă de El. Ne simţim nevrednici de iubi­rea Sa. Conştiinţa ne condamnă. Mintea ne este întunecată de fărădelege. Avem impresia că Dumnezeu ne-a părăsit. Dacă noi ne-am îndepărtat de El, El de ce să nu plece de la noi?

Totuşi Dumnezeu este Tatăl nostru. El caută pe orice cale să ne îndrepte, să ne readucă la ascultare şi la neprihănire. Numai decizia noastră personală ne poa­te smulge din braţele Sale. El tânjeşte să ne aibă aproape şi ne caută neîncetat. Atunci de ce ezităm să ne întoarcem la El? Suntem noi mai laşi decât Petru, care L-a tăgăduit? Suntem noi mai răi decât tâlharul de pe cruce? Suntem noi mai cruzi decât apostolul Pavel, care a persecutat biserica? Este viaţa noastră mai întuneca­tă şi mai grea decât cea a copiilor lui Israel din timpul robiei în Egipt?

Să nu uităm că dragostea lui Dumnezeu nu se sfârşeşte niciodată. Ea este ca un izvor nesecat din ale cărui ape au băut şi au primit viaţă mii şi milioane de oameni, ba chiar miliarde.
Hristos Şi-a manifestat dragostea mângâind copilaşii, atingând leproşii, redând orbilor vederea, acceptând femeia desfrânată care plângea la picioarele Sale, stând la masă cu vameşii şi cu păcătoşii, iertându-l pe tâlharul de pe cruce. Iată cât de mare este dragostea lui Dumnezeu pentru noi!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO