[marți, 2 noiembrie] „Alipiți-vă de Domnul, Dumnezeul vostru”

 

 

Mii de oameni au murit din cauza păcatului de la Baal-Peor. Toți cei care se duseseră după Baal-Peor au fost nimiciți. Totuși, mulți nu s-au dedat apostaziei. Cine au fost aceștia?

 

4. Cum explică acest text diferența dintre cei care au păcătuit și cei care nu au păcătuit? Care este mesajul important pentru noi aici în ce privește păcatul și ispita, pe de o parte, și puterea lui Dumnezeu în viața noastră, pe de altă parte?

 

Deuteronomul 4:4

„Iar voi, care v-aţi alipit de Domnul, Dumnezeul vostru, sunteţi toţi vii astăzi”.

 

Să observăm contrastul dintre cuvântul „toți” din versetul de mai sus și cel din versetul 3. „Toți” aceia care s-au dus după Baal-Peor au fost nimiciți, dar cei care s-au alipit de Domnul au fost „toți” vii. Nu a existat nicio cale de mijloc și nu există nici astăzi. Suntem fie pentru Isus, fie împotriva Lui (Matei 12:30).

 

Termenul ebraic pentru „v-ați alipit”, dbq, arată de multe ori spre un angajament puternic de a adera la ceva. Aceeași rădăcină ebraică este folosită în Geneza 2:24, unde bărbatul își va lăsa părinții și se va „alipi” de nevasta lui (vezi și Rut 1:14). În acest context apare de patru ori în Deuteronomul (Deuteronomul 10:20; 11:22; 13:4; 30:20) și în fiecare situație ideea este aceeași: ei, copiii lui Israel, trebuiau să se alipească de Dumnezeul lor – să se consacre Lui și să-și ia puterea și tăria de la El. Omul trebuie să facă alegerea de a se „alipi” de Dumnezeu și apoi, prin puterea Lui, să evite să păcătuiască.

 

5. Ce declarație găsim în Noul Testament care se regăsește și în Deuteronomul 13:4?

 

Iuda, vers. 24 

„Iar Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale…”

 

1 Corinteni 10:13

„Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda”.

 

Dumnezeu este credincios; Dumnezeu este în stare să ne ferească de cădere. Dar noi trebuie să facem alegerea conștientă de a ne alipi de Dumnezeu, așa cum au făcut cei credincioși la Baal-Peor. Dacă facem astfel, atunci putem fi siguri că, oricare ar fi ispita, putem rămâne credincioși.

 

Cum ne ajută practici precum rugăciunea, studiul biblic, închinarea și părtășia să ne alipim de Domnul?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO