[duminică, 31 octombrie] „Să n-adăugați nimic sau să scădeți nimic”

 

 

1. Care a fost avertizarea specifică pe care Domnul le-a dat-o copiilor lui Israel cu privire la „legile și poruncile” Lui și de ce era urgent să fie avertizați în această privință?

 

Deuteronomul 4:1,2

„Acum, Israele, ascultă legile şi poruncile pe care vă învăţ să le păziţi. Împliniţi-le, pentru ca să trăiţi şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri”.

 

Deuteronomul 12:32

„Voi să păziţi şi să împliniţi toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu; să n-adăugaţi nimic la ele şi să nu scoateţi nimic din ele”.

 

Domnul le spune să asculte de „legile și poruncile” Lui și să nu adauge sau să scoată ceva din ele. De ce ar vrea cineva să schimbe Legea lui Dumnezeu?

 

Cunoaștem răspunsul, firește.

 

„Satana a perseverat și a fost neobosit în eforturile lui de a-și continua lucrarea începută în cer, de a schimba Legea lui Dumnezeu. El a avut succes în a face lumea să creadă teoria pe care a prezentat-o în cer înainte de căderea lui, și anume că Legea lui Dumnezeu este greșită și are nevoie de revizuire. O mare parte din biserica declarată creștină arată, dacă nu prin cuvinte, cel puțin prin atitudinea ei, că a acceptat acea idee falsă.” – Ellen G. White, „Solii alese”, cartea 2, p. 107

 

Când privim la istoria Israelului antic, vedem că israeliții au dat de multe ori de necazuri nu numai pentru că ignorau anumite precepte ale Legii, ceea ce, practic, însemna că „scădeau” din ea după cum se potrivea scopului lor, dar și pentru că „adăugau” la ea, în sensul că introduceau practici care nu erau specificate în Lege și care, conduceau, în cele din urmă, la călcarea ei.

 

2. Vedem în versetele de mai jos un exemplu al principiului despre care Moise i-a avertizat pe copiii lui Israel, deși într-un alt context?

 

Matei 15:1-9

„Atunci, nişte farisei şi nişte cărturari din Ierusalim au venit la Isus şi I-au zis: 2 „Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrânilor? Căci nu-şi spală mâinile când mănâncă.” 3 Drept răspuns, El le-a zis: „Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? 4 Căci Dumnezeu a zis: ‘Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta’ şi: ‘Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreşit cu moartea’. 5 Dar voi ziceţi: ‘Cine va zice tatălui său sau mamei sale: «Ori cu ce te-aş putea ajuta», l-am închinat lui Dumnezeu, 6 nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa.’ Şi aţi desfiinţat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. 7 Făţărnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, când a zis: 8 ‘Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine’. 9 Degeaba Mă cinstesc ei învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti.”

 

Când, în cele din urmă, evreii au ajuns în țara care le fusese promisă, au ignorat deseori avertizările directe cu privire la idolatrie, de exemplu. Drept consecință, ei au adoptat multe practici păgâne, uneori chiar incluzându-le în pretinsa lor închinare la Iehova. Apoi, până în vremea când a venit Isus, ei au adăugat tot felul de tradiții omenești care, după cum Isus Însuși le-a spus, „au desființat Cuvântul lui Dumnezeu”.

 

Oricum ar fi, fie că s-a adăugat, fie că s-a scos, Legea a fost schimbată și poporul a suferit consecințele.

 

În ce fel ar trebui să fim atenți să nu adăugăm sau să scoatem din ce ne spune Dumnezeu să facem?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO