[luni, 4 octombrie] Profeția împlinită

 

 

În ciuda unor erori pe care încearcă să le promoveze ca adevăruri (precum faptul că universul a luat ființă din „absolut nimic” sau că viața pe pământ a luat naștere la întâmplare, din simple substanțe chimice), știința ne-a oferit și unele perspective uimitoare cu privire la puterea creatoare a lui Dumnezeu. Armonia, echilibrul, precizia multor aspecte ale lumii naturale, chiar și în starea ei căzută, continuă să-i uimească pe aceia care le studiază. Și dacă Dumnezeu poate fi atât de exact în lucrurile fizice, cu siguranță că El este exact și în lucrurile spirituale. Așadar, în versetele introductive ale cărții Deuteronomul putem vedea mai mult din precizia extraordinară a lui Dumnezeu.

 

2. Care este semnificația profetică a faptului că Deuteronomul 1:3 vorbește despre „al patruzecilea an”?

 

Deuteronomul 1:1-6

„1 Iată cuvintele pe care le-a spus Moise întregului Israel dincoace de Iordan, în pustie, într-o câmpie, faţă în faţă cu Suf, între Paran, Tofel, Laban, Haţerot şi Di-Zahab. 2 (De la Horeb până la Cades-Barnea, pe drumul care duce la muntele Seir, este o depărtare de unsprezece zile). 3 În al patruzecilea an, în luna a unsprezecea, în ziua întâi a lunii, Moise a vorbit copiilor lui Israel şi le-a spus tot ce-i poruncise Domnul să le spună. 4 Aceasta era după ce a bătut pe Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon, şi pe Og, împăratul Basanului, care locuia la Aştarot şi la Edrei. 5 Dincoace de Iordan, în ţara Moabului, Moise a început să lămurească legea aceasta şi a zis: 6 „Domnul, Dumnezeul nostru, ne-a vorbit la Horeb, zicând: ‘Aţi locuit destulă vreme în muntele acesta”.

 

Ce s-a întâmplat după eșecul total, când Moise a trimis iscoadele de la Cades-Barnea ca să inspecteze țara și poporul a respins chemarea de a lua în stăpânire țara? Li s-a spus că nu aveau să intre în Țara Promisă așa cum speraseră. Și cât aveau să aștepte înainte de a intra în ea? „După cum în patruzeci de zile ați iscodit țara, tot așa, patruzeci de ani veți purta pedeapsa fărădelegilor voastre, adică un an de fiecare zi, și veți ști atunci ce înseamnă să-Mi trag Eu mâna de la voi” (Numeri 14:34).

 

Astfel, Deuteronomul începe de la al patruzecilea an, exact așa cum le spusese Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Cuvântul profetic al lui Dumnezeu este demn de încredere așa cum este Dumnezeu Însuși și ce vedem în versetele de la începutul cărții este o dovadă în plus în această privință; adică Dumnezeu va face ce spune și va face atunci când El spune că va face.

 

Firește, aceasta nu este singura perioadă profetică pe care Dumnezeu a împlinit-o așa cum spusese. Privind înapoi din perspectiva noastră, putem găsi în Daniel 9:24-27, de exemplu, încadrarea temporală a vieții și a lucrării lui Isus pe pământ împlinită exact așa cum spusese Domnul. Vedem că perioada de „o vreme, două vremi și o jumătate de vreme (Daniel 7:25; vezi și Apocalipsa 12:6,14; Apocalipsa 13:5) a fost împlinită în istorie, ca și cele două mii trei sute de seri și dimineți din Daniel 8:14.

 

Putem vedea că Dumnezeu a împlinit cu credincioșie aceste profeții din trecut exact așa cum au fost prezise. De ce acest lucru ar trebui să ne dea siguranța că ne putem încrede în El și cu privire la lucrurile prezise a căror împlinire este încă în viitor?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO