[duminică, 18 iulie] Istovit și zdrobit

 

 

Într-o seară înmiresmată de primăvară, neliniștitul rege David se plimba pe acoperișul palatului său. Ar fi trebuit să fie cu armata lui de cealaltă parte a Iordanului. Ar fi trebuit să conducă poporul lui Dumnezeu ca să-i înfrângă pe amoniți și să aducă în sfârșit pace în împărăția sa.

 

1. Faptul că nu a fost unde ar fi trebuit să fie a deschis ușa ispitei pentru David. Citește istoria aceasta în 2 Samuel 11:1-5. Ce s-a întâmplat și ce păcat grav a comis David?

 

2 Samuel 11:1-5

„În anul următor, pe vremea când porneau împăraţii la război, David a trimis pe Ioab, cu slujitorii lui şi tot Israelul să pustiască ţara lui Amon şi să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. 2 Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat şi, pe când se plimba pe acoperişul casei împărăteşti, a zărit de acolo o femeie care se scălda şi care era foarte frumoasă la chip. 3 David a întrebat cine este femeia aceasta şi i-au spus: „Este Bat-Şeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, Hetitul.” 4 Şi David a trimis nişte oameni s-o aducă. Ea a venit la el, şi el s-a culcat cu ea. După ce s-a curăţit de necurăţia ei, ea s-a întors acasă. 5 Femeia a rămas însărcinată şi a trimis vorbă lui David zicând: „Sunt însărcinată.””

 

David a văzut „o femeie foarte frumoasă la chip” care își făcea baie pe acoperișul casei ei. Impulsurile lui păcătoase au pus stăpânire pe el în acea seară și el s-a culcat cu Bat-Șeba, soția unui ofițer de nădejde din armata sa. Ca rege, în contextul vremii, poate considera că nu trebuia să urmeze regulile care stăpâneau viețile celorlalți. Și totuși, istoria dureroasă a familiei lui David după acest moment de răscruce în viața lui ne aduce aminte de faptul că nici măcar ca rege el nu era deasupra Legii lui Dumnezeu.

 

Într-adevăr, Legea este acolo ca să ofere protecție, apărare, iar, când a pășit în afara ei, regele a înfruntat consecințe îngrozitoare. Imediat ce a nesocotit limitele Legii lui Dumnezeu, el a început să simtă efectele ei asupra tuturor aspectelor vieții sale. David a crezut că aventura lui pasională trecuse neobservată; totuși, Bat-Șeba era de-acum însărcinată, iar soțul ei era departe.

 

2. Cum a încercat David să-și acopere păcatul?

 

2 Samuel 11:6-27

„6 Atunci, David a trimis următoarea poruncă lui Ioab: „Trimite-mi pe Urie, Hetitul.” Şi Ioab a trimis pe Urie la David. 7 Urie a venit la David, care l-a întrebat despre starea lui Ioab, despre starea poporului şi despre mersul războiului. 8 Apoi David a zis lui Urie: „Pogoară-te acasă şi spală-ţi picioarele.” Urie a ieşit din casa împărătească şi a fost urmat de un dar din partea împăratului. 9 Dar Urie s-a culcat la poarta casei împărăteşti, cu toţi slujitorii stăpânului său, şi nu s-a pogorât acasă la el. 10 Au dat de ştire lui David despre aceasta şi i-au spus: „Urie nu s-a pogorât la el acasă.” Şi David a zis lui Urie: „Nu vii tu oare din călătorie? Pentru ce nu te-ai pogorât acasă?” 11 Urie a răspuns lui David: „Chivotul şi Israel, şi Iuda locuiesc în corturi, domnul meu Ioab şi slujitorii domnului meu sunt tăbărâţi în câmp, şi eu să intru în casă să mănânc şi să beau şi să mă culc cu nevastă-mea?! Viu eşti tu şi viu este sufletul tău că nu voi face lucrul acesta.” 12 David a zis lui Urie: „Mai rămâi şi astăzi aici, şi mâine îţi voi da drumul.” Şi Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea şi a doua zi. 13 David l-a poftit să mănânce şi să bea cu el şi l-a îmbătat; şi seara Urie a ieşit şi s-a culcat cu slujitorii stăpânului său, dar nu s-a pogorât acasă. 14 A doua zi dimineaţa, David a scris o scrisoare lui Ioab şi a trimis-o prin Urie. 15 În scrisoarea aceasta scria: „Puneţi pe Urie în locul cel mai greu al luptei şi trageţi-vă înapoi de la el, ca să fie lovit şi să moară.” 16 Ioab, împresurând cetatea, a pus pe Urie în locul pe care-l ştia apărat de ostaşi viteji. 17 Oamenii din cetate au făcut o ieşire şi s-au bătut împotriva lui Ioab; au căzut mulţi din popor, din slujitorii lui David şi a fost ucis şi Urie, Hetitul. 18 Ioab a trimis un sol să istorisească lui David tot ce se petrecuse în luptă. 19 Şi a dat solului următoarea poruncă: „Când vei isprăvi de istorisit împăratului toate amănuntele luptei, 20 poate că se va mânia şi va zice: ‘Pentru ce v-aţi apropiat de cetate să luptaţi împotriva ei? Nu ştiaţi că se aruncă săgeţi din vârful zidului? 21 Cine a omorât pe Abimelec, fiul lui Ierubeşet? Nu o femeie, care a aruncat peste el din vârful zidului o piatră de moară, şi n-a murit el la Tebeţ? Pentru ce v-aţi apropiat de zid?’ Atunci să-i spui: ‘A murit şi robul tău Urie, Hetitul.’ ” 22 Solul a plecat şi, la sosire, a istorisit lui David tot ce-i poruncise Ioab. 23 Solul a zis lui David: „Oamenii aceia au fost mai tari decât noi; făcuseră o ieşire împotriva noastră în câmp, şi i-am dat înapoi, până la intrarea porţii, 24 dar arcaşii au tras de pe vârful zidului asupra slujitorilor tăi, şi mulţi din slujitorii împăratului au fost ucişi şi a murit şi robul tău Urie, Hetitul.” 25 David a zis solului: „Iată ce să spui lui Ioab: ‘Nu te munci pentru întâmplarea aceasta, căci sabia doboară când pe unul, când pe altul; bate cetatea cu putere, dărâm-o.’ Şi tu, îmbărbătează-l!” 26 Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise şi a plâns pe bărbatul ei. 27 După ce au trecut zilele de jale, David a trimis s-o ia şi a primit-o în casa lui. Ea i-a fost nevastă şi i-a născut un fiu. Fapta lui David n-a plăcut Domnului.”

 

Până și cele mai încâlcite uneltiri ale lui David de a-l aduce pe Urie acasă, la soția lui, au dat greș. Urie era un om de o reputație impecabilă, care a răspuns la aluziile subtile ale lui David astfel: „Chivotul și Israel și Iuda locuiesc în corturi, domnul meu Ioab și slujitorii domnului meu sunt tăbărâți în câmp, iar eu să intru în casă să mănânc, să beau și să mă culc cu nevastă-mea?” (2 Samuel 11:11). În cele din urmă, un David disperat recurge la asasinarea „de la distanță” pentru a-și acoperi păcatul.

 

Este greu de crezut că David, căruia Dumnezeu îi dăduse atâtea, a putut să coboare atât de jos. Indiferent cine suntem, ce avertizare ar trebui să luăm pentru noi din această istorie?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO