[marți, 22 iunie] Un legământ nou și o inimă nouă

 

 

„Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință; pentru ca, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu” (Efeseni 3:17-19).

 

Așa cum au arătat studiile din acest trimestru, noul legământ este cel în care Domnul pune Legea în inima noastră (Ieremia 31:31-33). Nu doar Legea este acolo, ci, potrivit textului de astăzi, și Hristos locuiește în inimă, ceea ce desigur este logic, deoarece Hristos și Legea sunt într-o strânsă legătură. Astfel, având Legea lui Dumnezeu în inima noastră și pe Hristos locuind tot în ea, ajungem la o altă mare binecuvântare a legământului: o inimă nouă.

 

 

3. De ce avem nevoie de o inimă nouă? Ce schimbări se vor vedea în cei care vor avea o inimă nouă?

 

 

Citește din nou textul de astăzi și observă că Pavel subliniază elementul dragostei, spunând că noi trebuie să „avem rădăcina și temelia” în ea. Aceste cuvinte spun că dragostea trebuie să fie aceea care să ne asigure motivație, stabilitate și trăinicie. Credința noastră nu înseamnă nimic dacă nu este ancorată în dragostea față de Dumnezeu și față de semeni (Matei 22:37-39, 1 Corinteni 13). Dar dragostea aceasta nu apare din neant. Dimpotrivă, ea vine pentru că întrezărim dragostea lui Dumnezeu pentru noi, o dragoste care „întrece orice pricepere”, așa cum a fost manifestată în Isus. Ca urmare, viața noastră este schimbată, inima noastră este schimbată și devenim oameni noi, cu gânduri, cu dorințe și cu ținte noi. Dragostea aceasta este răspunsul nostru la dragostea lui Dumnezeu pentru noi, care ne schimbă inima și ne insuflă dragoste pentru cei din jur. Probabil la aceasta se referă Pavel, cel puțin parțial, atunci când vorbește despre a fi plini de „toată plinătatea lui Dumnezeu”.

 

4. Ce legătură există între textul din Ioan 4:16 și ceea ce a scris Pavel în Efeseni 3:17-19?

 

 

Ioan 4:16

„Du-te”, i-a zis Isus, „de cheamă pe bărbatul tău şi vino aici”.

 

Efeseni 3:17-19

„17 aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia puse în dragoste, 18 să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea 19 şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu”.

 

 

Gândește-te la pasajele pe care le-ai studiat astăzi. Ce poți face pentru ca făgăduințele conținute în ele să se împlinească în viața ta? Există lucruri pe care trebuie să le schimbi și care poate te împiedică să trăiești „plinătatea lui Dumnezeu” (Efeseni 3:19)?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO