[marți, 23 februarie] Un „mesia” persan

 

 

6. Ce profeție uimitoare se găsește în Isaia 44:26–45:6?

 

„26 Dar întăresc cuvântul robului Meu şi împlinesc ce prorocesc trimişii Mei; Eu zic despre Ierusalim: ‘Va fi locuit’ şi despre cetăţile lui Iuda: ‘Vor fi zidite iarăşi şi le voi ridica dărâmăturile’. 27 Eu zic adâncului: ‘Usucă-te şi îţi voi seca râurile’. 28 Eu zic despre Cirus: ‘El este păstorul Meu şi el va împlini toată voia Mea’; el va zice despre Ierusalim: ‘Să fie zidit iarăşi!’ Şi despre Templu: ‘Să i se pună temeliile!’ ”

Aşa vorbeşte Domnul către unsul Său, către Cirus, pe care-l ţine de mână ca să doboare neamurile înaintea lui şi să dezlege brâul împăraţilor, să-i deschidă porţile, ca să nu se mai închidă: 2 „Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma uşile de aramă şi voi rupe zăvoarele de fier. 3 Îţi voi da vistierii ascunse, bogăţii îngropate, ca să ştii că Eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel. 4 Din dragoste pentru robul Meu Iacov şi pentru Israel, alesul Meu, te-am chemat pe nume, ţi-am vorbit cu bunăvoinţă, înainte ca tu să Mă cunoşti. 5 Eu sunt Domnul, şi nu mai este altul; afară de Mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să Mă cunoşti. 6 Ca să se ştie, de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că, afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu sunt Domnul, şi nu este altul”.

 

Slujirea lui Isaia a durat din 745 î.Hr. până în 685 î.Hr. După ce a profetizat despre un cuceritor din răsărit și din nord, sugerând că acesta urma să însemne o veste bună pentru Ierusalim (Isaia 41:2,3,25,27), Isaia l-a numit pe Cirus și i-a descris lucrările. El a venit dinspre nordul și estul Babilonului și l-a cucerit în 539 î.Hr. El I-a slujit lui Dumnezeu prin faptul că i-a eliberat pe evrei din Babilon și a autorizat rezidirea Templului din Ierusalim (Ezra 1).

 

Pune această profeție în perspectivă. Întrucât de la moartea lui Isaia și până la căderea Babilonului au trecut aproape o sută patruzeci și șase de ani, profeția lui a fost făcută cu un secol și jumătate înainte de apariția lui Cirus. Întrucât faptele lui sunt atestate de o varietate de surse vechi, inclusiv cronicile babiloniene și raportul lui din „Cilindrul lui Cirus”, dar și de Biblie (2 Cronici 36:22,23; Ezra 1; Daniel 5; 6:28; 10:1), acuratețea profeției lui Isaia este incontestabilă. Acest lucru confirmă credința celor care cred că profeții adevărați primesc mesaje precise de la Dumnezeu, care cunoaște viitorul.

 

7. De ce îl numește Dumnezeu pe Cirus „unsul Său”?

 

Isaia 45:1

„Aşa vorbeşte Domnul către unsul Său, către Cirus, pe care-l ţine de mână ca să doboare neamurile înaintea lui şi să dezlege brâul împăraţilor, să-i deschidă porţile, ca să nu se mai închidă”.

 

Aici, termenul ebraic pentru „uns” este același din care derivă cuvântul „Mesia”. În alte părți ale Vechiului Testament, acest cuvânt poate să se refere la un mare-preot (Leviticul 4:3,5,16; 6:22), la un împărat din Israel (1 Samuel 16:6; 24:6,10; 2 Samuel 22.51) sau la Mesia, un împărat sau eliberator ideal, din dinastia lui David, din viitor (Psalmii 2:2; Daniel 9:25,26). Din perspectiva lui Isaia, Cirus era un viitor împărat trimis de Dumnezeu pentru a-l elibera pe poporul Lui. Dar el era un mesia neobișnuit, pentru că nu făcea parte din poporul Israel. El avea să facă unele lucruri pe care urma să le facă Mesia, cum ar fi înfrângerea vrăjmașilor lui Dumnezeu și eliberarea poporului Său captiv,
dar el nu putea să fie la fel ca Mesia, pentru că nu era un urmaș al lui David.

 

Profetizând despre Cirus, Dumnezeu a dovedit că divinitatea Sa este unică și că doar El cunoaște viitorul (Isaia 41:4,21-23,26-28; 44:26). El i-a transmis un mesaj clar lui Cirus (Isaia 45:3).

 

Ce speranță ne oferă profețiile care s-au împlinit?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO