[11 februarie, 2021] După vindecare, mândrie

 

 

Evenimentele din Isaia 38 și 39 (2 Împărați 20) s-au petrecut la foarte scurt timp după ce Dumnezeu l-a izbăvit pe Ezechia din mâinile lui Sanherib, chiar dacă eliberarea descrisă în Isaia 37 și 2 Împărați 19 nu avusese încă loc. El încă se confrunta cu amenințarea asiriană.

 

„Satana era hotărât să cauzeze atât moartea lui Ezechia, cât și căderea Ierusalimului, crezând că, dacă Ezechia ar fi fost înlăturat, fără îndoială eforturile lui în privința reformei ar fi încetat, iar căderea Ierusalimului ar fi putut fi mai ușor de realizat.” – CBAZȘ, vol. 4, p. 240

 

 

9. Ce ne spune citatul de mai sus despre importanța unei conduceri bune pentru poporul lui Dumnezeu?

 

 

10. Ce semn îi dă Domnul lui Ezechia pentru a-i întări credința?

 

2 Împărați 20:8-10 

„8 Ezechia zisese lui Isaia: „După care semn voi cunoaşte că mă va vindeca Domnul şi că mă voi sui a treia zi la Casa Domnului?” 9 Şi Isaia a zis: „Iată din partea Domnului semnul după care vei cunoaşte că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Cum vrei: să treacă umbra peste zece trepte înainte sau să dea înapoi cu zece trepte?” 10 Ezechia a răspuns: „Nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte peste zece trepte, ci mai bine să se dea înapoi cu zece trepte.””

 

Isaia 38:6-8 

„6 Te voi izbăvi pe tine şi cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei; voi ocroti cetatea aceasta.» 7 Şi iată semnul din partea Domnului după care vei cunoaşte că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit: 8 voi întoarce înapoi cu zece trepte umbra treptelor cu care s-a pogorât soarele pe cadranul lui Ahaz’.” Şi soarele s-a dat înapoi cu zece trepte de pe treptele pe care se pogorâse”.

 

Respingând oferta lui Dumnezeu de a-i da un semn, Ahaz dăduse startul evenimentelor care au condus la necazurile cu Asiria (Isaia 7). Dar Ezechia a cerut un semn (2 Împărați 20:8) și Dumnezeu l-a întărit să facă față crizei provocate de tatăl lui. Numai o minune putea face ca umbra să treacă înapoi peste cadranul lui Ahaz.

 

Babilonienii studiau mișcările aștrilor și le-au înregistrat cu acuratețe. Prin urmare, au observat fenomenul ciudat și s-au întrebat ce însemna. Nu este întâmplător faptul că împăratul Merodac-Baladan a trimis soli atunci. Babilonienii auziseră despre vindecarea lui Ezechia și despre semnul miraculos.

 

Acum știm de ce Dumnezeu a ales acest semn. Așa cum, mai târziu, a folosit steaua Betleemului pentru a-i aduce pe înțelepții din Răsărit, El a folosit o schimbare solară pentru a aduce soli din Babilon, o ocazie unică pentru ei să afle despre adevăratul Dumnezeu. Merodac-Baladan și-a dedicat viața câștigării unei independențe de durată față de Asiria. El avea nevoie de aliați puternici, ceea ce explică motivația lui de a intra în legătură cu Ezechia. Dacă soarele însuși s-a mișcat la cererea lui Ezechia, oare ce i-ar fi putut face Asiriei?

 

Cum a pierdut Ezechia ocazia de a-L slăvi pe Dumnezeu și a îndrepta atenția babilonienilor către El? Care a fost urmarea? Isaia 39. Care este lecția?

 

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO