[vineri, 30 octombrie] Un gând de încheiere


 

„Orice lucrare educațională, adevărată, își găsește centrul în Învățătorul trimis de Dumnezeu. Despre lucrarea din zilele noastre, ca și despre aceea pe care a întemeiat-o acum o mie opt sute de ani, Mântuitorul vorbește folosind cuvintele: «Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă; Cel viu. Eu sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul» (Apocalipsa 1:17; 21:6). – Ellen G. White, „Educație”, p. 83

 

„Dragă învățătorule, …

 

În scopul celei mai înalte pregătiri pentru lucrarea ta îți supun atenției cuvintele, viața și metodele Prințului învățătorilor. Te îndemn să nu-L pierzi din vedere. În El se află adevăratul tău ideal. Contemplă-L și zăbovește asupra Lui până când Duhul Învățătorului divin va pune stăpânire pe inima și viața ta.

 

Privind «cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului», ești schimbat «în același chip al Lui» ( 2 Corinteni 3:18). Acesta este secretul puterii tale asupra elevilor tăi. Reflectă-L pe El!” – Ibidem, p. 282

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO