[joi, 29 octombrie] Primii elevi al Marelui Învățător


 

Erau câțiva păstori simpli, care aveau grijă de o turmă de oi în afara unei mici localități. Apoi, dintr-odată, aceștia sunt martorii apariției unor îngeri care aduc niște vești extraordinare și în stare să zguduie o lume întreagă. Motivați de această apariție, ei pornesc să caute Pruncul despre care le vorbiseră îngerii.

 

8. Imaginează-ți că ești cu păstorii și privești la iesle. Ce ai vedea?

 

Luca 2:8-20 

„8 În ţinutul acela, erau nişte păstori care stăteau afară, în câmp, şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. 9 Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare. 10 Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: 11 astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. 12 Iată semnul după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.” 13 Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: 14 „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui”. 15 După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii: „Haidem să mergem până la Betleem şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul”. 16 S-au dus în grabă şi au găsit pe Maria, pe Iosif şi Pruncul culcat în iesle. 17 După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc. 18 Toţi cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. 19 Maria păstra toate cuvintele acelea şi se gândea la ele în inima ei. 20 Şi păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră şi care erau întocmai cum li se spusese”.

 

Trebuie să îi admirăm pe primii elevi al Marelui Învățător: pe Iosif și Maria și pe păstori. Condițiile umile în care a avut loc nașterea lui Isus nu oferă niciun indiciu despre minunea întrupării: că Dumnezeu a devenit una cu omenirea în persoana Pruncului. Totuși, cu ajutorul viziunilor, al viselor și al îngerilor, acei primi elevi ai Lui sunt în stare să vadă dincolo de ce le spuneau ochii. Păstorii le spun și altora despre identitatea acestui Prunc: „S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul” (vers. 11; compară cu vers. 17).

 

9. Ce reacție au magii la aflarea veștii despre nașterea lui Isus? Cum reacționează Irod?

 

Matei 2:1-12

„După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim 2 şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.” 3 Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. 4 A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. 5 „În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul: 6 ‘Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel’.” 7 Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. 8 Apoi i-a trimis la Betleem şi le-a zis: „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui”. 9 După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. 10 Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. 11 Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă. 12 În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum”.

 

Înainte să spună prima Sa parabolă sau să facă prima Lui minune, Marele Învățător merită închinarea noastră în virtutea a cine este El. Pentru a aprecia pe deplin lucrarea de învățare de mai târziu a lui Isus, trebuie să ne unim cu acești primi elevi, magii, în închinarea lor în fața Maestrului. Cel ale cărui învățături le admirăm este mai mult decât un educator înțelept. El este Dumnezeu, care vine să sălășluiască împreună cu omenirea. Educația creștină își are rădăcinile în închinarea la Isus. Împreună cu magii, păstorii și îngerii, suntem chemați să ne închinăm lui Hristos, Împăratul nou-născut, și să vedem în Pruncul Isus realitatea despre Dumnezeu Însuși.

 

Ce înseamnă întruparea lui Isus în raport cu caracterul și măreția lui Dumnezeu?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO