[sâmbătă, 24 octombrie] Isus, Marele Învățător


 

Text de memorat:

 

2 Corinteni 4:6

„Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos”.

 

Billy Graham povestește despre momentul în care i-a vizitat pe soldații dintr-un spital militar, însoțit de generalul lor. Un tânăr soldat „era atât de mutilat, încât zăcea cu fața în jos pe un pat construit dintr-o combinație de pânză și oțel”. Un medic i-a șoptit lui Graham: „Mă îndoiesc că va mai merge iarăși vreodată.” Soldatul i-a cerut ceva generalului: „Domnule, … am luptat pentru dumneavoastră, dar nu v-am văzut niciodată. Aș putea să vă văd fața?” Așadar, generalul s-a aplecat ca să-și strecoare capul sub patul acela înalt, improvizat, și a vorbit cu soldatul. Pe când Graham îi privea, o lacrimă de-a soldatului a ajuns pe obrazul generalului.

 

La nașterea lui Isus, omenirea zăcea mutilată și sângera, având o nevoie disperată după o apariție a lui Dumnezeu aducătoare de vindecare. De parcă omenirea implora: „O, Dumnezeule, putem să-Ți vedem fața?” Când L-a trimis pe Fiul Său pe planeta aceasta, Tatăl L-a trimis pe Învățătorul Suprem într-o misiune, aceea de a arăta Fața Sa înaintea omenirii. De atunci încolo, noi am avut privilegiul extraordinar de a privi „cunoștința slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos” (2 Corinteni 4:6).

 

Când Îl privim pe Marele Învățător venind pe pământ, ce putem învăța?

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Isaia 57–63
1. Cine și cum Îi reproșau lui Dumnezeu că nu aprecia postul lor?
2. Ce vede și de ce Se miră Domnul?
3. Unde scrie despre o țară care „se va mărita” și la ce se referă?
4. Unde și de ce evocă autorul „fiorul inimii” lui Dumnezeu?

 

Ellen G. White, „Evanghelizare”, subcapitolul „Întărirea și susținerea celor nou-convertiți”
5. Ce trebuiau să facă lucrătorii înainte de a pleca într-un teritoriu nou?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO