[miercuri, 28 octombrie] Marele Învățător și împăcarea


Adesea, relațiile umane se strică. Ne înstrăinăm unul de altul. Cel care ne era prieten apropiat devine, cu timpul, nedemn de încredere. Și totuși, o astfel de relație ruptă poate fi reparată. Când se întâmplă așa, avem parte de minunea împăcării. Puține experiențe omenești sunt atât de plăcute ca aceasta.

 

7. Ce a realizat Domnul Hristos pentru noi prin întruparea lui și prin lucrarea Sa ca Învățător?

 

2 Corinteni 5:17-21

„17 Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură[a] nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 18 Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; 19 că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. 20 Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu! 21 Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El”.

 

Dacă ne simțim binecuvântați când relația cu un semen este refăcută, cât de minunat ne simțim când suntem împăcați cu Dumnezeu! Pavel arată clar cine este autorul împăcării: Dumnezeu Tatăl a luat inițiativa în refacerea relației rupte cu El. Și a realizat această lucrare de împăcare „prin Isus Hristos”; „Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine” (vers. 18,19).

 

Totuși, nu trebuie să fim doar consumatori ai bucuriilor aduse de împăcare. Noi trebuie să învățăm de la Marele Învățător. Prin întruparea Sa, Isus a luat parte la lucrarea de împăcare. Și noi suntem invitați să fim părtași la ea. Dumnezeu ne-a împăcat cu Sine prin Isus și apoi ne-a încredințat „slujba împăcării” (vers. 18).

 

Un alt pasaj din Noul Testament referitor la întruparea lui Isus este Coloseni 1:15-20, adesea considerat a fi un imn. Prima parte a pasajului vorbește despre rolul lui Isus la creațiune (vers. 15-17), iar a doua se concentrează pe lucrarea Sa de răscumpărare (vers. 18-20). Prin Isus, care este Creator și Răscumpărător, Dumnezeu împacă toate lucrurile cu Sine. Lucrarea de împăcare pe care Domnul o realizează prin Isus este de dimensiuni cosmice: „Să împace … atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui” (Coloseni 1:20).

 

Deși niciodată nu am putea egala dimensiunea cosmică a acestei lucrări a Marelui Învățător, suntem chemați să luăm parte la „slujba împăcării” în sfera noastră de acțiune (2 Corinteni 5:18). Poate că acesta era gândul Său când Se ruga: „Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, așa i-am trimis și Eu pe ei în lume” (Ioan 17:18).

 

Cum putem participa în mod practic la lucrarea de împăcare a oamenilor cu Dumnezeu? În ce situație poți interveni să îi ajuți pe oameni să se împace unul cu celălalt?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO