[marți, 1 septembrie] Organizați în vederea slujirii

5. Cum ne oferă corpul uman o ilustrație excelentă despre ce înseamnă să lucrezi împreună, în mod armonios, în grupe mici?

 

1 Corinteni 12:12-25

„12 Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos. 13 Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. 14 Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. 15 Dacă piciorul ar zice: „Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup”, nu este pentru aceasta din trup? 16 Şi dacă urechea ar zice: „Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup”, nu este pentru aceasta din trup? 17 Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? 18 Acum dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El. 19 Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? 20 Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. 21 Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi”. 22 Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă. 23 Şi părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţe, 24 pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, 25 pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele”.

 

Pavel prezintă nu doar importanța darurilor spirituale în viața bisericii, ci sugerează și un model după care ar putea fi organizate. El vorbește despre darurile spirituale în cadrul trupului lui Hristos și cum poate funcționa acesta.

 

Studiile de anatomie și fiziologie arată că organele corpului sunt dispuse în diferite sisteme interconectate. Sistemele digestiv, cardiovascular, respirator și osos sunt câteva dintre sistemele complexe ale corpului. Darurile spirituale sunt ca diferitele părți ale corpului, care funcționează cel mai bine când sunt organizate în sisteme sau grupe. Cel mai adesea, ele nu pot funcționa singure. Corpul nostru nu este doar o grămadă de organe separate, care funcționează pe cont propriu, indiferent ce fac. Fiecare funcție a corpului ține de un sistem care lucrează în vederea unui obiectiv comun.

 

Toate acestea ne spun ceva despre cadrul în care ne putem folosi cel mai bine darurile spirituale. Este ușor să ne descurajăm când lucrăm singuri. Însă, când facem parte dintr-un grup cu ținte și preocupări asemănătoare, descoperim că eforturile noastre sunt mult mai bine centrate și mult sporite.

 

Grupele mici ne oferă cadrul pentru a ne folosi darurile spirituale și pot deveni inima lucrării de evanghelizare a unei comunități locale.

 

Ellen G. White subliniază astfel valoarea grupelor mici: „Formarea de grupe mici ca bază a efortului creștin mi-a fost prezentată de Cineva care nu poate greși. Dacă sunt mulți membri în comunitate, ei să fie organizați în grupe mici pentru a lucra nu numai pentru membrii bisericii, ci și pentru necredincioși. Dacă într-un loc sunt numai doi sau trei care cunosc adevărul, să se organizeze ca o grupă de lucrători. Ei să păstreze legătura unirii nezdruncinate, strângându-se laolaltă în iubire și unire, încurajându-se unul pe altul să meargă înainte, fiecare câștigând curaj și putere din sprijinul celorlalți.” – „Mărturii”, vol. 7, pp. 21–22

 

Lucrarea în grupe mici este poruncită de Dumnezeu pentru a-i da fiecărui membru posibilitatea de a crește spiritual, a se bucura de o părtășie caldă și de a-și folosi darurile date de Dumnezeu pentru lucrare.

 

Meditează asupra afirmației lui Ellen G. White de mai sus. Analizeaz-o etapă cu etapă. Cum poate fi implementat în biserica ta acest sfat divin?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO