[miercuri, 2 septembrie] Grupele mici în Noul Testament

Biserica Noului Testament a avut o creștere explozivă. În câțiva ani, de la o mică grupă de credincioși a ajuns la zeci de mii de închinători. Au fost mulți factori care au contribuit la fenomenul de creștere rapidă. Slujirea lui Isus a semănat sămânța Evangheliei și a pregătit mulțimile să primească propovăduirea ucenicilor. După înălțarea lui Isus, Duhul Sfânt a coborât cu putere în Ziua Cincizecimii peste ucenicii credincioși care se rugau. Unul dintre factorii care au favorizat creșterea rapidă a bisericii Noului Testament a fost necesitatea de a se întruni în grupe mici în familii, în casele credincioșilor.

 

6. De ce crezi că menționează Luca numele unora dintre colaboratorii lui Pavel?

 

Faptele 18:1-5

„După aceea, Pavel a plecat din Atena şi s-a dus la Corint. 2 Acolo, a găsit pe un iudeu numit Aquila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă-sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toţi iudeii să plece din Roma. A venit la ei. 3 Şi, fiindcă avea acelaşi meşteşug, a rămas la ei şi lucrau – meseria lor era facerea corturilor. 4 Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat şi îndupleca pe iudei şi pe greci. 5 Dar când au venit Sila şi Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii şi dovedea iudeilor că Isus este Hristosul”.

 

Faptele 20:1-4

„Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici şi, după ce le-a dat sfaturi, şi-a luat ziua bună de la ei şi a plecat în Macedonia. 2 A străbătut ţinutul acesta şi a dat ucenicilor o mulţime de sfaturi. Apoi a venit în Grecia, 3 unde a rămas trei luni. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii i-au întins curse. Atunci, s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. 4 Avea ca tovarăşi până în Asia pe: Sopater din Bereea, fiul lui Pir, Aristarh şi Secund din Tesalonic, Gaius din Derbe, Timotei, precum şi Tihic şi Trofim care erau din Asia”.

 

Luca îi menționează pe câțiva dintre cei cu care a lucrat Pavel. Fiecare era important pentru el, îi cunoștea pe nume. Ei s-au sprijinit reciproc în lucrarea de evanghelizare.

 

Cu siguranță, fiecare dintre acești oameni avea daruri diferite de ale celorlalți. Ei proveneau din medii și culturi diferite. Modul lor de a vedea lucrurile nu era întotdeauna același, dar fiecare avea o contribuție valoroasă la cauza lui Hristos. Diversitatea darurilor, a mediilor de proveniență și a experiențelor lor a contribuit la creșterea bisericii. Fiecare dintre ei și-a adus contribuția la lucrarea lui Hristos din bogăția experienței sale de viață și a experienței personale cu Isus.

 

7. Ce invitație i-a adresat Lidia lui Pavel imediat după convertirea ei? Unde s-au dus atât Pavel, cât și Petru după ce au fost eliberați din temniță?

 

Faptele 16:11-15,40

„11 După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia şi a doua zi ne-am oprit la Neapolis. 12 De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea dintâi cetate dintr-un ţinut al Macedoniei şi o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. 13 În ziua Sabatului, am ieşit pe poarta cetăţii, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am şezut jos şi am vorbit femeilor, care erau adunate laolaltă. 14 Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu şi asculta. Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. 15 După ce a fost botezată, ea şi casa ei, ne-a rugat şi ne-a zis: „Dacă mă socotiţi credincioasă Domnului, intraţi şi rămâneţi în casa mea”. Şi ne-a silit să intrăm”.

 

„40 Ei au ieşit din temniţă şi au intrat în casa Lidiei; şi, după ce au văzut şi mângâiat pe fraţi, au plecat”.

 

Faptele 12:11,12

„11 Când şi-a venit Petru în fire, a zis: „Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul Său şi m-a scăpat din mâna lui Irod şi de la tot ce aştepta poporul iudeu”. 12 După ce şi-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis şi Marcu, unde erau adunaţi mulţi laolaltă şi se rugau”.

 

Credincioșii Noului Testament se întâlneau cu regularitate în casele unora dintre ei. Căminele creștine au devenit centre de influență și inima lucrării.

 

Discută cu membrii grupei la Școala de Sabat cum ați putea să vă implicați, ca grupă, în misiune! Analizați posibilitatea de a vă întâlni și în timpul săptămânii pentru a studia, pentru a vă ruga și pentru a face ceva concret!

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO