[miercuri, 19 august] Isus și lucrarea de vindecare (II)

5. Care au fost cele trei direcții de bază ale slujirii Domnului Isus? Cum a răspuns El nevoilor oamenilor și ce impact a avut aceasta în viața lor?

 

Matei 4:23-25

„23 Isus străbătea toată Galileea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care erau în norod. 24 I s-a dus vestea în toată Siria; şi aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de felurite boli şi chinuri: pe cei îndrăciţi, pe cei lunatici şi pe cei slăbănogi, şi El îi vindeca. 25 După El au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan”.

 

Matei 9:35

„Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă, care era în norod”.

 

Isus a îmbinat cele trei tipuri de slujire, și anume, învățarea, predicarea și vindecarea. El a împărtășit principiile veșnice pentru ca orice om să poată avea un sens în viață. El a spus: „Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug” (Ioan 10:10). Slujirea Sa a dat dovadă de har îmbelșugat. Și Isus a venit să ne ajute și pe noi să avem viață din belșug, acum și pentru totdeauna.

 

6. Isus Și-a petrecut toată ziua vindecându-i pe bolnavi și scoțând demoni. Dimineața următoare, după ce a petrecut un timp în rugăciune, când mulțimi și mai mari de oameni Îl căutau pentru a fi vindecați, El a plecat într-o altă cetate. De ce nu i-a vindecat? (vers. 38,39)

 

Marcu 1:32-39

„32 Seara, după asfinţitul soarelui, au adus la El pe toţi bolnavii şi îndrăciţii. 33 Şi toată cetatea era adunată la uşă. 34 El a vindecat pe mulţi care pătimeau de felurite boli; de asemenea, a scos mulţi draci şi nu lăsa pe draci să vorbească, pentru că-L cunoşteau. 35 A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo. 36 Simon şi ceilalţi care erau cu El s-au dus să-L caute. 37 Şi, când L-au găsit, I-au zis: „Toţi Te caută”. 38 El le-a răspuns: „Haidem să mergem în altă parte, prin târgurile şi satele vecine, ca să propovăduiesc şi acolo, căci pentru aceasta am ieşit”. 39 Şi s-a dus să propovăduiască în sinagogi, prin toată Galileea, şi scotea dracii”.

 

Relatarea este foarte profundă. După ce, cu o zi înainte, a vindecat mulțimile, acum Hristos lasă noroadele care Îl căutau și aveau nevoie de vindecare. Explicația Lui: scopul pentru care a venit în lume a fost să predice Evanghelia. Domnul Isus nu a fost un oarecare făcător de minuni spectaculoase. El a fost Fiul lui Dumnezeu care a venit cu o misiune de răscumpărare. El nu S-a mulțumit doar să vindece boli fizice. El dorea ca oamenii să primească darul vieții veșnice pe care îl avea de oferit. El a afirmat în mod clar scopul venirii Sale pe pământ în aceste cuvinte: „Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut” (Luca 19:10). Fiecare vindecare era o ocazie de a descoperi caracterul lui Dumnezeu, de a ușura suferința și de a oferi șansa vieții veșnice.

 

Cum putem să-i conducem pe oameni în mod practic la adevărurile spirituale atunci când slujim nevoilor lor fizice și emoționale?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO