[joi, 20 august] Ce anume contează pentru Isus

În Matei 24, mesajul lui Hristos pentru ucenicii Săi, care îmbină evenimentele cu privire la distrugerea Ierusalimului cu zilele dinaintea revenirii Sale, este urmat, în Matei 25, de trei pilde despre vremea sfârșitului. Aceste parabole prezintă trăsăturile de caracter care contează cu adevărat pentru El și pe care dorește să le vadă în așteptătorii revenirii Sale. Pilda celor zece fecioare scoate în evidență importanța unei vieți sincere, corecte și umplute de Duhul Sfânt. Pilda talanților subliniază importanța folosirii cu credincioșie a darurilor pe care Dumnezeu ni le-a încredințat. Pilda cu oile și caprele ne descoperă că adevăratul creștinism slujește nevoilor acelora pe care Dumnezeu îi aduce zilnic în viața noastră.

 

7. Cum descrie Isus creștinismul autentic? Fă o listă cu domeniile de slujire despre care se vorbește în pasajul de mai jos.

 

Matei 25:31-46

„31 Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. 32 Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; 33 şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. 34 Atunci, Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: ‘Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. 35 Căci am fost flămând şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin şi M-aţi primit; 36 am fost gol şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă şi aţi venit pe la Mine.’ 37 Atunci, cei neprihăniţi Îi vor răspunde: ‘Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? 38 Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit sau gol şi Te-am îmbrăcat? 39 Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?’ 40 Drept răspuns, Împăratul le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.’ 41 Apoi va zice celor de la stânga Lui: ‘Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit Diavolului şi îngerilor lui! 42 Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau; 43 am fost străin, şi nu M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi venit pe la Mine.’ 44 Atunci, Îi vor răspunde şi ei: ‘Doamne, când Te-am văzut noi flămând sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?’ 45 Şi El, drept răspuns, le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintr-aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.’ 46 Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică””.

 

Deși pilda ne vorbește despre împlinirea nevoilor fizice obișnuite ale oamenilor – un aspect care nu ar trebui neglijat – este posibil să fie ceva mai mult aici? Oamenii au în suflet o foame și o sete după Isus și tânjesc să le fie satisfăcute (Ioan 6:35; 4:13,14). Noi suntem cu toții niște străini care ne dorim un cămin până când ne vom descoperi adevărata identitate în Hristos (Efeseni 2:12,13,19); suntem goi din punct de vedere spiritual până când vom fi îmbrăcați cu haina neprihănirii Lui (Apocalipsa 3:18; 19:7,8).

 

Profeții Vechiului Testament au descris deseori condiția umană ca fiind bolnavă și lipsită de speranță (Isaia 1:5; Ieremia 30:12-15). Boala păcatului este fatală, dar profetul ne arată și care este leacul: „«Dar te voi vindeca și îți voi lega rănile», zice Domnul” (Ieremia 30:17). Isus este remediul contra bolii care ne amenință sufletul.

 

Pilda cu oile și caprele ne îndeamnă să împlinim nevoile fizice ale celor din jurul nostru, chiar mai mult. Domnul Isus împlinește cele mai adânci nevoi ale sufletului, iar pilda este o invitație de a deveni conlucrători cu El în slujirea celor din jurul nostru. A duce o viață concentrată pe sine și a neglija nevoile fizice, mintale, emoționale și spirituale ale altora înseamnă să îți riști viața veșnică. În pildă, cei care slujesc altora sunt lăudați de Domnul și bine-veniți în Împărăția veșnică a lui Dumnezeu, pe când cei care și-au urmărit scopurile lor egoiste și au neglijat nevoile celorlalți sunt condamnați.

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO