[sâmbătă, 15 august] Să slujim ca Isus

Text de memorat: 

 

Matei 9:36

„Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite, ca nişte oi care n-au păstor”.

 

Domnul Isus i-a iubit cu adevărat pe oameni. El a fost mai interesat de grijile și de nevoile lor decât de ale Sale. Tot timpul vieții Lui, El S-a concentrat asupra altora, iar slujirea Lui a fost caracterizată de o milă duioasă. El a venit în întâmpinarea nevoilor fizice, mintale și  emoționale ale oamenilor din jurul Lui și, astfel, inimile lor au fost deschise față de adevărurile spirituale pe care El li le prezenta. Când Isus îi vindeca pe leproși, deschidea ochii orbilor și urechile surzilor, când îi elibera pe îndrăciți, îi hrănea pe cei înfometați și avea grijă de cei nevoiași, inima lor era atinsă, iar viața lor, schimbată.

 

Acest lucru se întâmpla deoarece, când vedeau grija Sa sinceră, oamenii își deschideau inima față de adevărurile spirituale transmise de Isus. „Numai metoda lui Hristos va aduce un succes real în încercarea de a ajunge la inima oamenilor. Mântuitorul S-a unit cu oamenii ca unul care le dorea binele. El Și-a arătat simpatia față de ei, S-a îngrijit de nevoile lor și le-a câștigat încrederea. Apoi   le-a spus: «Urmați-Mă!»” –Ellen G. White, „Divina vindecare”, p. 143. Isus Și-a dat seama că lumea avea nevoie de o demonstrare a Evangheliei la fel de mult cum avea nevoie de proclamarea ei. Mărturia vie a unei vieți asemenea vieții lui Hristos, devotată slujirii altora, este o întărire a cuvintelor pe care le rostim și dă credibilitate mesajului nostru.

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Eclesiastul 7–Cântarea cântărilor 1
1. Ce legătură este între întristarea feței și bunătatea inimii?
2. De ce anume te păzește „sângele rece”?
3. Care este motivația îndemnului de a împărți pâinea „în șapte și chiar în opt”?
4. Ce a uitat mireasa lui Solomon să păzească, în timp ce păzea altceva?

 

Ellen G. White, „Evanghelizare”, capitolul 9 „Interesul pentru cunoașterea adevărului”, subcapitolul „Predicarea în vederea luării deciziilor”
5. Care sunt cele două extreme care trebuie evitate în influențarea deciziilor?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO