[miercuri, 12 august] Pune în practică Cuvântul lui Dumnezeu

 

Cineva a numărat peste trei mii de făgăduințe în Cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare dintre ele vine din inima unui Dumnezeu iubitor care poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 3:20). Făgăduințele lui Dumnezeu sunt angajamente pe care El Și le ia față de fiecare dintre noi. Când revendicăm aceste făgăduințe prin credință și îi învățăm și pe alții să facă la fel, binecuvântările Cerului se revarsă în viața noastră. Apostolul Pavel subliniază această realitate divină în Romani 8:32 – „El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?”. Iar Petru lămurește această făgăduință, declarând că „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia” (2 Petru 1:3). Prin moartea Sa pe cruce, prin biruința asupra lui Satana și asupra stăpânirilor și puterii răului, Hristos ne-a pus la dispoziție tot ce este necesar ca noi să trăim o viață spirituală și evlavioasă. De asemenea, El ne-a promis că va avea grijă și de nevoile noastre fizice de bază.

 

4. Deși următoarele făgăduințe sunt diferite, ce ne învață despre caracterul lui Dumnezeu? Ce impact au avut asupra vieții tale?

 

1 Ioan 1:7-9

„7 Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. 8 Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri şi adevărul nu este în noi. 9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire”.

 

Filipeni 4:13,19

„13 Pot totul în Hristos, care mă întăreşte”.

„19 Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos”.

 

Fiecare făgăduință din pasajele de mai sus vorbește despre altceva, însă imaginea despre Dumnezeu este foarte asemănătoare. Ele ne descoperă un Dumnezeu al iertării pline de iubire, al puterii infinite și al grijii față de toate nevoile noastre. Ne dau asigurarea că Dumnezeu Se îngrijește de noi.

 

5. Ce ne spun versetele următoare despre nevoia de a avea credință?

 

Matei 13:58

„Şi n-a făcut multe minuni în locul acela din pricina necredinţei lor”.

 

Evrei 3:19

„Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinţei lor”.

 

Evrei 4:1-3

„Să luăm dar bine seama ca, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. 2 Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit. 3 Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în „odihna” despre care a vorbit El când a zis: „Am jurat în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!” Măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii”.

 

Există atât de multe făgăduințe minunate în Biblie! Când, prin credință, le cerem și le credem, întrucât Hristos le-a făcut, binecuvântările cuprinse în ele devin ale noastre. Ceea ce limitează împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu în viața noastră este lipsa noastră de credință în capacitatea Sa de a face ce a promis în Cuvântul Său. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți îndrepte pașii în această săptămână spre cineva care are nevoie de făgăduințele pline de speranță din Cuvântul Său!

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO