[marți, 11 august] Avantajele studierii Cuvântului lui Dumnezeu

Există numeroase beneficii pentru cel ce studiază Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Petru ne spune că, prin făgăduințele lui Dumnezeu din Scriptură, noi devenim „părtași firii dumnezeiești” (2 Petru 1:4). Iacov vorbește despre „Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele” (Iacov 1:21), iar Pavel adaugă: „Cuvântul harului Său care vă poate zidi sufletește… vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți” (Faptele 20:32). Mesajul Bibliei este despre răscumpărarea noastră. Văzându-L pe Isus în toată Scriptura, noi suntem schimbați. Privind la El în Cuvântul Său, devenim asemenea Lui (2 Corinteni 3:18). „Este o lege a naturii intelectuale și spirituale aceea că, prin privire, suntem schimbați. Mintea se adaptează treptat la subiectele asupra cărora i se îngăduie să zăbovească.” – Ellen G. White, „Tragedia veacurilor”, p. 555

 

3. Ce alte beneficii derivă din studierea Cuvântului lui Dumnezeu?

 

2 Timotei 3:14-17

„14 Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat: 15 din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. 16 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, 17 pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună”.

 

Ioan 17:14-17

„14 Le-am dat Cuvântul Tău, şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume. 15 Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău. 16 Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume. 17 Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul”.

 

Scriindu-i tânărului său colaborator, Timotei, apostolul Pavel îl îndeamnă să fie credincios Scripturilor și îi împărtășește avantajele studierii Cuvântului inspirat. Potrivit lui Pavel, Biblia este „de folos ca să învețe”. Ea descoperă adevărul și demască rătăcirea. Prezintă planul lui Dumnezeu pentru rasa umană. Ne mustră păcatele, ne îndreaptă gândirea greșită și ne dă înțelepciune în ce privește neprihănirea. Scripturile descoperă neprihănirea lui Hristos. Ele ne conduc de la nebunia păcătoșeniei noastre la frumusețea neprihănirii Sale. Când vedem altruismul lui Isus în contrast cu egocentrismul nostru, rămânem uimiți. Când privim în Scriptură la adâncimea milei și a grijii Sale, viața noastră este schimbată. Iar când le spunem și altora din Cuvântul Său, și ei sunt transformați în mod radical. Când privim la Isus în Cuvântul Său, devenim mai mult ca El. A da mărturie nu înseamnă să împărtășim ce gândim sau ce credem noi. Înseamnă să prezentăm adevărurile veșnice din Cuvântul lui Dumnezeu. Când el ne-a binecuvântat viața atât de mult, avem credibilitate să le spunem și altora cum poate aduce binecuvântare și în viața lor.

 

Gândește-te la o perioadă grea prin care ai trecut, în care Cuvântul lui Dumnezeu a fost o sursă de putere pentru tine. Ce ai învățat?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO