[duminică, 9 august] Simbolurile Cuvântului lui Dumnezeu

 

1. Ce simboluri sunt folosite în pasajele de mai jos pentru Cuvântul lui Dumnezeu? De ce crezi că au fost alese pentru a-L reprezenta?

 

Psalmii 119:105

„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea”.

 

Ieremia 23:29

„Nu este Cuvântul Meu ca un foc, zice Domnul, şi ca un ciocan care sfărâmă stânca?”

 

Luca 8:11

„Iată ce înţeles are pilda aceasta: Sămânţa este Cuvântul lui Dumnezeu”.

 

Diferitele simboluri folosite în aceste pasaje descriu unele dintre rolurile principale ale Cuvântului lui Dumnezeu. Când le vorbim și altora din Scripturi, ele sunt ca o lumină care luminează viața. Isus, „Lumina lumii”, străpunge întunericul înțelegerii lor greșite cu privire la cine este Dumnezeu și la caracterul Său. Mintea întunecată de această înțelegere greșită este luminată de Duhul Sfânt prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu.

 

Potrivit lui Ieremia, Cuvântul lui Dumnezeu este ca un foc și ca un ciocan. El mistuie zgura păcatului din viața noastră și zdrobește inimile noastre împietrite. Când îi ajutăm pe oameni să vadă slava lui Isus în Scriptură, inimile lor de piatră sunt zdrobite, iar focul dragostei Lui mistuie zgura egoismului, a lăcomiei, a poftei și a egocentrismului.

 

Cuvântul lui Dumnezeu este asemănat și cu sămânța. Caracteristica unei semințe este că ea conține germenele de viață. Sămânța are nevoie de timp ca să crească. Nu toate semințele încolțesc în același timp și nu toate plantele cresc în același ritm. Dar, în condiții potrivite, germenele din sămânță irupe și iese din pământ o nouă viață. Când plantăm sămânța Cuvântului lui Dumnezeu în inima și mintea celorlalți, nu vom vedea rezultate imediate. Dar sămânța crește tăcut și, dacă oamenii răspund la îndemnurile Duhului Sfânt, la vremea rânduită de Dumnezeu, sămânța va aduce rod pentru Împărăția Sa.

 

Isus a asemănat Cuvântul Său cu o pâine hrănitoare. După cum mulți știu, există puține lucruri la fel de îndestulătoare ca o pâine bună. Cuvântul lui Dumnezeu potolește foamea sufletului și hrănește năzuințele noastre spirituale cele mai profunde. Pe măsură ce le împărtășim altora făgăduințele Cuvântului lui Dumnezeu și îi ajutăm să descopere că Isus este Cuvântul, viața lor va fi transformată prin bunătatea Sa, ei vor fi încântați de dragostea Lui, uimiți de harul Său și împliniți de prezența Sa.

 

Gândește-te la adevărurile pe care le știm doar din Biblie și la cât de mult trebuie să prețuim ce ne învață ea!

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO