[luni, 10 august] Puterea creatoare a Cuvântului

2. Ce ne spun pasajele de mai jos despre puterea Cuvântului lui Dumnezeu?

 

Evrei 1:1-3

„După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, 2 la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. 3 El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi, în locurile preaînalte”.

 

Evrei 4:12

„Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii”.

 

Psalmii 33:6,9

„6 Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului şi toată oştirea lor, prin suflarea gurii lui”.

„9 Căci el zice, şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia fiinţă”.

 

Cuvântul lui Dumnezeu este viu. El are puterea de a împlini lucrurile despre care vorbește. Cuvintele omenești pot vorbi despre ce există, dar Dumnezeu vorbește despre lucruri care încă nu sunt și pe care le creează prin puterea Cuvântului Său. Este un Cuvânt care poate crea. Cuvântul auzit care iese din gura Sa are puterea de a crea tot ce proclamă.

 

În relatarea creațiunii din Geneza 1, expresia „Dumnezeu a zis” este folosită în repetate rânduri (Geneza 1:3,6,11,14,20,24,26,29). Cuvântul lui Dumnezeu a avut o așa putere, încât, atunci când El a zis, s-a ivit uscatul, a răsărit iarba, au crescut flori și pomi fructiferi din abundență și au apărut animalele.

 

Există un termen ebraic specific folosit în Geneza 1 în dreptul activității creatoare a lui Dumnezeu – bara. În această formă, verbul este folosit pentru a desemna activitatea lui Dumnezeu care creează ceva din nimic. El este folosit doar când Dumnezeu este subiectul. Adică numai Dumnezeu poate să creeze și o face prin puterea Cuvântului Său rostit.

 

Dumnezeu a creat această lume prin puterea Cuvântului Său, dar, mai mult, El o susține prin același Cuvânt. Aceeași putere care este în Cuvântul Său rostit se găsește și în Cuvântul Său scris. „Energia creatoare care a chemat lumile la viață există în Cuvântul lui Dumnezeu. Acest Cuvânt oferă putere, generează viață. Fiecare poruncă este o făgăduință; acceptată de voință și primită în suflet, aduce cu ea viața Celui Infinit. Transformă firea și reface sufletul după chipul lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Educație, p. 126

 

Când ne prindem de făgăduințele lui Dumnezeu din Cuvântul Său, viața noastră este schimbată și, când îi ajutăm pe alții să le înțeleagă și să se încreadă în ele, Duhul Sfânt va schimba și viața lor.

 

„Dumnezeu a zis și s-a făcut.” Cum putem înțelege acest lucru? Ce ne spune realitatea aceasta despre puterea Sa? De ce ar trebui ca adevărul despre puterea creatoare a lui Dumnezeu să ne aducă mângâiere?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO