[sâmbătă, 1 august] Posibilități nelimitate

Text de memorat:

 

1 Corinteni 12:11

„Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte cum voieşte”.

 

Dumnezeu ne cheamă să dăm mărturie pentru El (Faptele 1:8; Isaia 43:10). Capacitatea de a da mărturie nu este un dar special pe care îl au doar câțiva aleși, ci este chemarea divină adresată fiecărui creștin.

 

Biblia folosește diferite expresii pentru a descrie această chemare. Noi trebuie să fim „lumina lumii”, „trimiși împuterniciți ai lui Hristos” și „o preoție împărătească” (Matei 5:14; 2 Corinteni 5:20; 1 Petru 2:9). Același Dumnezeu care ne cheamă la slujire și la a da mărturie ne și înzestrează pentru misiune. El îi dă daruri spirituale fiecărui credincios. Dumnezeu nu îi cheamă pe cei calificați, ci îi califică pe cei pe care i-a chemat. După cum le oferă mântuirea în dar tuturor celor care cred, în același fel le dă și darurile Lui fără plată.

 

Când ne consacrăm pe noi înșine lui Dumnezeu și ne dedicăm viața în slujba Sa, posibilitățile noastre de slujire sunt nelimitate. „Nu există nicio limită a măsurii în care poate fi folositor cineva care, lăsând eul deoparte, face loc lucrării Duhului Sfânt asupra inimii sale și duce o viață pe deplin consacrată lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, „Divina vindecare”, p. 159

 

În studiul din această săptămână vom învăța despre posibilitățile noastre nemărginite de slujire prin intermediul darului Duhului Sfânt.

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Proverbele 24–30

1. Pe cine blestemă popoarele?
2. Cu ce anume sunt comparate cuvintele clevetitorului?
3. Cu ce este comparat bunul nume pentru un om?
4. Ce face copilul „lăsat de capul lui”?

 

Ellen G. White, „Evanghelizare”, subcapitolul „Prezentarea reformei sănătății” („Prezentarea subiectului despre sănătate…”)
5. Care este cea mai bună cale de a-i învăța pe bărbați și femei lipsa de valoare a lucrurilor lumești?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO