[vineri, 31 iulie] Un gând de încheiere

Duhul Sfânt colaborează cu Tatăl și cu Fiul în procesul de răscumpărare. În toate acțiunile noastre de a da mărturie, noi ne alăturăm Lui în lucrarea de salvare a oamenilor. El convinge inima cu privire la păcat și creează oportunități. Prin Cuvânt, Duhul Sfânt luminează mintea și descoperă adevărul. El sfărâmă prejudecățile și barierele culturale care întunecă viziunea despre adevăr și eliberează de lanțurile obiceiurilor rele.

 

Când dăm mărturie pentru Isus, să ne amintim că noi cooperăm cu Duhul Sfânt! El este acolo înaintea noastră, pregătind inimile pentru primirea mesajului Evangheliei. El este cu noi, ca să miște inimile oamenilor când facem un act obișnuit de bunătate, când le vorbim despre Isus, când facem un studiu biblic, când oferim o carte despre adevăr sau când participăm la o acțiune de evanghelizare. Duhul Sfânt va continua să lucreze în inima acelui om mult timp după ce l-am întâlnit, făcând totul pentru a-l conduce la cunoștința mântuirii.

 

Pentru studiu suplimentar:

Ellen G. White, „Faptele apostolilor”, capitolul „Darul Duhului”; „Hristos, Lumina Lumii”, capitolul „Să nu vi se tulbure inima”.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO